DÜNDEN BUGÜNE İÇDÜŞMANLAR, İŞBİRLİKÇİLER VE HAİNLER: HAİN PADİŞAHIN KAYMAKAMI VE İMAMI NASIL YUNANI DESTEKLEDİ

Uzun bir aradan sonra bütün okuyucularımıza yeniden candan bir MERHABA! Türkiye Cumhuriyetimize karşı AKP, Fetullah casusluk örgütü ve PKK tarafından ortaklaşa sürdürülen amansız iç mücadeleyi irdelemeye, gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaya ve doğruları tekrar tekrar söylemeye devam edeceğiz. Ki bu doğrular, AKAPE ve Fetullah melunları tarafından kandırılan halkımızın bir kısmının kafasına dank etsin. AKAPE ve Fetullah şebekesine verilen desteğin vatana hıyanetle eşdeğer olduğunu anlasınlar.

Aşağıda geçen gün internette bulduğumuz, Milli Mücadele’nin ilk yıllarında Yunan işgali sırasında Ege’nin kasaba ve köylerinde bir kısım ahalinin işgalcilere nasıl destek verdiğinin hazin hikayesi yer almaktadır. Lütfen, okuyunuz ve okutunuz. Yunan Merkez Bankası’nın parasıyla finanse edilen Akhisarlı terzilerin ilçeyi—daha Yunan ordusu ilçeye girmeden—nasıl Yunan bayraklarıyla donattığı, Müslüman ahalinin Yunan ordusu için nasıl zafer takları hazırladığı, Akhisar kaymakamı ve müftüsünün Yunan karakoluna gidip işgal ordusunu nasıl Akhisar’a davet ettiklerini, imamın cuma namazında nasıl Yunan ordusu da halife efendimizin ordusudur diye vaaz verdiğini—vatanseverler olarak—içiniz  kahrolarak öğreneceksiniz. Aynı zamanda, bugün ülke yönetimini ele geçirip ülkemizi, ordumuzu ve cumhuriyetimizi içten yıkmakla meşgul olan melunların hıyanetliklerini de daha iyi anlayacaksınız.

Unutmayın ki bugün de bir işgal dönemi yaşıyoruz. Fakat şimdi işimiz daha zor çünkü bizi işgal edenler halkımızın bir kısmının desteğini almış durumda. Ne olursa olsun, işgalcilerin meşru seçimlerle iktidarlarını devretmeyi kabul edeceklerini sanmak ancak aptallıktır. Aşağıdaki yazıda Çerkes Ethem’in, Yüzbaşı Süleyman Sururi Bey’in ve bir avuç vatanseverin hainlerle nasıl başa çıktıklarının hikayesini ibretle okuyun. Ve okutun. Vatan borcudur.

Şafak vakti, Alb. Bekir Sami Bey ile beraberindekiler,  istasyonunda trenden inmişler, istasyonu şehir merkezine bağlayan ağaçlı yol üzerinde ilerlemeye başlamışlardır. Bekir Sami Bey köstekli saatini çıkararak bakar, ezan vaktidir, ama ezan sesi yoktur! 

– Ezanlar neden sustu?…

Birbirlerine sorarken, her taraftan birden sabah çanları patlar(!)

Biraz yürürler, her taraf Yunan bayrakları ile donatılmıştır. Sokak başları da zafer taklarıyla süslenmiştir.Sabah sabah, “zito Venizelos” naraları da eksik değildir. Gördükleri bu olay karşısında komutanların gözleri yaşlanır, derin üzüntülerle geri dönerler, sonra telgraf merkezine gelirler. Telgraf merkezinde makine başına geçerek durumu öğrenirler.

– Düşman Manisa’yı sarmış, Akhisar’a bir saat mesafededir, ama Manisa henüz işgal edilmemiştir. Öyleyse Akhisar’da şimdiden nedir bu çanlar, bayraklar, “zito Venizelos…” naraları?…

Alb.Bekir Sami Bey, Bergama, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Aydın, Ödemiş gibi merkezlere talimatlar geçer, Manisa ile de muhabere kurar, lâkin oradaki silahları kurtarmakta geç kalmıştır.

25 Mayıs 1919 Manisa işgal edilir. Akhisar henüz işgal edilmemiştir.Ama,Yunan Milli Bankasının fonlarıyla Akhisar’a girilmiştir. Gâvurun parasıyla desteklenen Akhisarlı terziler, Gece gündüz Yunan bayrağı dikerek,  Sokakları donatıyorlardı. Bunun üzerine  Akhisarlı Bakırcı Efe dağa çıkarak, Yerli işbirlikçi satılmışlara karşı,Savaşı başlatır.

Bekir Sami Bey ve Arkadaşlarına, Kaymakam  çok soğuk davranır; memurlar ve kentin ileri gelenleri yanlarına yaklaşmazlar, otelden atılırlar, başkaları da kabul etmez!…

25 Mayıs’ta Milli Mücadele’ye katılma kararı alan Çerkez Ethem ve arkadaşları yıldırım hızıyla 26 Mayıs akşamı on beş atlıyla Akhisar’a yetişmiştir. Çerkez Ethem’in yöntemi çok farklıdır.Akhisar Kaymakamı’nı yaka-paça evinden alır. Kaymakam’a Yunan bayraklarını kimin astığını sorar; “sen burada necisin?” diye sorar; Yunan bayrakları asan birkaç kişiyi evlerinin önünde vurur; kaymakam ve memurlara kendi elleriyle zafer taklarını yıktırır(!) Az sonra Yunan bayrakları bütün sokaklardan yok olmuştur…

Çerkez Ethem, Bekir Sami Bey’i ve arkadaşlarını, Akhisar’dan ayrılmak üzere ilk treni beklerken bulur. Birbirlerine hal hatır sorarken otelci gelir. Otelci korkudan mosmor olmuş, “bir yanlışlık olmuş…” falan der, onları oteline davet eder(!)

27 Mayıs günü Bekir Sami Bey, Yüzbaşı Selahattin ve Yüzbaşı Rasim Beyler yanlarına yedi er alarak Salihli’ye geçerler.

Yunan ordusu Manisa’yı işgal ettikten sonra hemen Manisa’nın ilçelerine doğru yayılmış, Akhisar’a 9 km. mesafedeki Kayışlar köyü’ne kadar gelmiş ve bir son “hudut karakolu” kurarak konuşlanmıştır.

Halit Paşa, Manisa’nın yerlisi olan Karaosmanoğlu soyundan gelmektedir ve Manisa’yı çok iyi bilmektedir. Akhisar’ın nüfus yapısını verir:

Akhisar’da 30.000 kişi Türk ve 5,000 kadar Rum vardır.

Rumların az olmasını işgal ihtimaline karşı “bir umut…” sayarak Salihli cephesine koşarlar…

Salihli cephesinde savaşırken, Parti Pehlivan’ın kızanlarından Giritli Küçük Hüseyin Efendi şehit olur. Eski mahkûmlardan 14 efe kurtuluşa kadar savaşmaya söz vermişlerdi: Onlar sözlerinde dururlar, kurtuluşa kadar savaşırlar, ancak ileriki günlerde ne yazık ki dokuzu şehit olacak, hayatta kalan beşi gazi olarak, 9 Eylül 1922 günü Parti pehlivan ile birlikte kurtuluşu görecekler ve denize kadar koşacaklardır…

Bu kahramanlar Salihli cephesinde savaşırken: Akhisarlı Rumların yanında eşraftan bir temsil heyeti ile kalabalık bir grup (Parti Pehlivan’ın anlattığına göre: Başlarında Akhisar kaymakamı ve Müftüsü de vardır) Kayışlar Köyü, Yunan karakoluna giderek, Yunan komutanına “iyi niyetlerini ve davetlerini bildirirler…” Karakol komutanı İstanbul-Pendik Köyü Rumlarındandır, Türkçe konuşur:

– “Bana beyaz bir at bulun, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a girdiği gibi olsun.” Beyaz bir at bulunur…

Yunan karakol komutanı 5 Haziran 1919 günü yanında yalnız 120 asker olduğu halde, kilise çanlarının durmadan çaldığı bir ortamda ilerleyerek, hükümet konağına çıkar ve göndere yunan bayrağı çekilir. Bu gelişme üzerine bazı Akhisarlılar korkudan Sındırgı köylerine sığınırlar. Rum halkı ise bayramlardaki gibi yeni elbiselerini giyerek sokaklara dökülmüşler, hemen hepsi içkili olarak naralar atmakta, laternalar çalmakta, zafer takları yeniden kurulmuş, sel gibi bir bayram havası hüküm sürüyord…Kiliseler faal, minareler ıssız, Rum halkı çılgınlıklar içinde, Türkler pusmuş bir halde.

Milne kurallarına aykırı olarak yapılan bu işgal hareketi, Yunan işgal kuvvetleri komutanlığının dahi tepkisini çekmiştir.

Şikayetler üzerine 9 Haziran 1919 günü Yunan Birliği geri çekilir ve birliğin komutanı disiplinsizlik suçundan 20 gün hapse mahkum edilir.

11 Haziran 1919…

Çerkez Ethem, Halit paşa ve Parti Pehlivan, olayları duyar duymaz bir grup akıncı ile hışımla Akhisar’a gelmişlerdir…

AKHİSAR’DA TRAJEDİ

Parti Pehlivan’ın anlattıkları:

Kayışlar köyü Yunan Jandarma karakol komutanı ve bir grup askerin, davet üzerine Akhisar’ı işgal etmeleri sinirleri çok bozmuştur. Çerkez Ethem burnundan solumaktadır, hükümet konağının önüne öyle bir hışımla gelir ki, toz bulutundan göz gözü görmez olur…

Ortam çok gerilmiştir; Çerkez Ethem adamlarına emir verir:

“Kaymakamı alın!…

Kaymakam, hükümet binasının merdivenlerinden indirilirken Çerkez Ethem atından inmeden bekliyor, hırsından şaplağını çizmelerine vurarak çizmelerinde şaklatıyordu; sonra arkasına dönerek üç adamını görevlendirdi:

Şu kopil gâvur komutanını “halaskar gibi…” karşılamaya giden Müslüman gâvurlarını da getirin…

— “Bir masa üç sandalye bulun…”

Bulundu…

Sonra atından indi…

Kaymakamlık binasının önünde, çınar ağacının gölgesindeki taş sekinin üzerine divan kuruldu. Karşılama kafilesine katılan on beş Müslim kişi yakalanarak getirildi, içlerinde Akhisar Müftüsü de vardı. Rumların hepsi ortalıktan çekilmişti. Yalnız Rum’un biri fotoğraf çektirmek için getirildi. Oldukça kalabalık Müslüman ahali ise izleyici olarak toplanmıştı…

Çerkez Ethem masanın üzerine çizgisiz, sarı yapraklı tozlu bir defter koydu…

…Bizi de harp divanına almasın mı(!)

Ethem Ağa’nın boyu iki metre, önce Akhisar Kaymakamı’nı sorguladı?

Ona tepeden bakıyordu, eliyle çenesinin ucundan kaldırarak gözlerine baktı:

– “Kaymakam… Sen hangi milletin kaymakamısın?…”

Kaymakam titriyordu:

– “Osmanlı… Osmanlı tabii, ne diyeyim? E…”

– “Osmanlı kaymakamı ha…Hizmetin Yunan’a…”

… Kaymakam asıldı(.) Halktan bir alkış koptu…

Eşraftan bir baş efendi:

– “Sen ne iş yaparsın efendi?”

– “Ticaretle iştigal ederim…”

– “Ticaretinde vatanı satmak da var mıdır?”

– “Ben onlara uydum… ne bileyim?…”

…eşraftan baş efendi asıldı ve halktan çok alkış geldi…

Müftü Efendi’ye sıra gelince:

– “Biz hiç bir papaz görmedik ki Müslüman’a, müftüye temenna etsin…”

– “Sen papazlara niçin temenna ettin?…”

Müftü Efendi başını hiç kaldırmadı; yere bakıyordu, hiç cevap vermedi…

O suçlu bulundu; asıldı; fakat bir sessizlik oldu…

Bu idam için alkış olmadı…

Çerkez Ethem, sırada korkuyla bekleyenlere dönerek baktı; onlara sordu:

– “Bir daha yapar mısınız?…”

– “Hayııır!…”

– “İyi… Hadi gidin…” dedi.

Parti Pehlivan yıllar sonra şöyle demiştir: “Bu millet dün bu meydanda Yunan’ı alkışlıyordu, bugün bizi… yarın kimi alkışlayacaktır?…”

– Bu milleti bu hale getirenlerin “Allah Belasını Versin!…” diye beddua okur.

Kaynak: http://manisadirilis.blogspot.com/2011/01/isbirlikcilige-ve-kahramanlga.html

Albay Bekir Sami Bey,Alaşehir-Eşme-Sarıgöl bölgesinin direnişini örgütlemek için yine Teşkilatı Mahsusa’dan Yüzbaşı  Süleyman Sururi Bey’i görevlendirir.

Yüzbaşı,Alaşehir’de direnişi örgütleyecek sivil halk bulamaz.Sivil Halktan kimse yanaşmaz ve Cuma Selası verilir.Pazar Camiin de Cuma namazına gider.Hoca hutbede “Ey Müslümanlar’’ der. “Yunan Ordusu da Halife Efendimizin ordusudur. Sakın direniş göstermeyin’’ der.

Yüzbaşı Süleyman Sururi Bey çok kızmıştır ve namazdan sonra Belediye Reisini bulur ve imamı çağırtır. İmama niçin öyle söylediğini sorunca İmam;’’Emir geldi’’ der. Yüzbaşı hemen imamın derdest eder (Kafasına kurşun sıkar). Reis de İşgale karşı İngilizler gibi giyinmiştir ve başında Fötr şapka vardır. Yüzbaşı başındaki Kalpak’ı çıkarıp Reisin başına mıh gibi çakar ve de ‘’eğer bunu yatarken, banyo yaparken dahi çıkardığını görürsem senide derdest ederim’’ der. 4 askeri ile Hapishaneye geçer ve orada Irza geçmeden mahkum olmuş tüm Mahkumları kurşuna dizer. Cinayet ten mahkum olmuşları toplar ve ‘’Ya direnişe katılırsınız kahraman olursunuz yada hepinizi öldürürüm ‘’der. Mecburen mahkumlar katılır ve direniş bölgede bu şekilde başlar.

Kaynak: http://www.cagribey.com/arsiv.asp?k=1&b=135

Selam olsun AKAPE’nin ve Fetullah’ın  bürokratına, polisine, memuruna, amirine, müftüsüne, imamına, valisine, kaymakamına, hakimine ve savcısına!!!! 

Advertisements

AKP’nin 2030 Türkiye Master Planı – II

AKP 2030 Master Planı 1inci bölüm için buraya tıklayın: https://turkeyexposed.wordpress.com/tag/akp-2030-master-plani/

AKP’nin stratejik liderliğini oluşturan Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç dörtlüsünün, CIA güdümlü Fetullah Gülen ile kotardığı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgası ve üç bağımsız sektöre bölünmesini öngören master planın uygulanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. Eski genelkurmay başkanı Işık Koşaner’in tutuklanması da bu planın muhalifleri yoketme başlığının küçük bir parçası sadece. Bu gibi tutuklamaların devam etmesi kaçınılmaz.

AKP’nin bütün devlet organlarını, yargıyı, akademik kurumları, meslek örgütlerini ve diğer sivil toplum örgütlerini ele geçirdikten sonra TSK’yi hedeflemesi beklenilen bir adımdı. TSK’nin tasfiyesi, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ve MİT’e tamamen hakim olan CIA taşeronu Fetullah şebekesi tarafından Ergenekon, Balyoz vs. sözde operasyonları vasıtası ile yürütülmekte. 2009 Aralık ayında Bülent Arınç’a suikast iddiası ile Genelkurmay Başkanlığı’nın basılmış, TSK’nin harp ve savunma planlarının bulunduğu kozmik oda aramış, Fetullah casusluk şebekesine yakın duran yargı elemanları tarafından bu odadaki gizli planların kopyaları çıkartılmış ve yurtdışı kaynaklara iletilmiştir (aramayı yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi Kadir Kayan, Fethullah Gülen’in terör örgütü kurmak ve yönetmekten yargılandığı davada beraat kararı vermişti.)

Işık Koşaner’in tutuklanması da muhaliflerin safdışı bırakılmasını hedeflemekle beraber, TSK’nin şimdiki komutanlığına ve diğer mensuplarına gözdağı verme ve ‘bize karşı olursanız sizi de sürüm sürüm süründürürüz’ mesajı vermeye yönelik bir hareket. TSK’nın hizaya gelmesi 2030 Master Planı için hayati önemde çünkü bu noktadan itibaren AKP ve Cemaat’in Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgası (ortadan kaldırılması) girişiminin önünü kesebilecek hiçbir güç kalmayacak.

2030 Master Planı ABD’nin gözünde niçin çok önemli? ABD bu plan sayesinde üç parçaya ayrılacak Türkiye’nin gözle görülebilir bir gelecekte ABD’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Asya’da Amerikan dışpolitikasının güvenilir taşeronu olacağını hesaplıyor. Bunun dışında ve hatta en az o kadar önemli olarak, ılımlı İslam Türkiyesi modelinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan ve çıkacak olan yeni rejimlere empoze edilmesi amaçlanıyor. Fakat bu bölgelerde yakın zamanlarda düzenlenen serbest seçimlerde aşırı islamcıların tekrar ortaya çıkması, Amerikalıların ılımlı İslam çabalarının ne kadar beyhude olduğunu ortaya koyması ve ABD’nin AKP’ye verdiği desteğin, daha önce Sovyetlere karşı Usame bin Ladin’e  verdiği destekle benzeşmesi de kayda değer. Bu konuyu ayrı bir yazıda ele alacağız.

Master Plan çerçevesinde TC’nin parça parça ilgasısı amacıyla TC’nin kurumlarına yönelik saldırı hız kesmemekte. Bunun en son örneği TC’nin kuruluşunun ilk adımının atıldığı 19 Mayıs kutlamalarının kaldırılması ve diğer ulusal bayramların sırayla hedef tahtasına konulmasıdır. Daha önce 2011 yılında deprem bahanesiyle 29 Ekim kutlamalarının iptali, bu adımların raslantıdan çok, büyük bir planın hesaplanmış parçaları olduğunu kanıtlıyor. Buna, zorunlu orta öğretimin yeniden şekillendirilmesi çabasıyla imam hatiplerin liselerinin Türk eğitim sistemine güçlü bir şekilde geri getirilmeleri, arabuluculuk sistemi adı aldında kadılık sisteminin kurulması gibi gelişmeleri de eklerseniz, ‘büyük resmi’ daha berrak bir şekilde görme imkanına sahip olursunuz.

2030 Master Planı’nın bir diğer önemli ayağı Kürt konusudur. Tayyip Erdoğan ve avanesi her ne kadar BDPlilerin özerkliğe ve hatta bağımsızlığa kadar varan talepleri karşıdında göstermelik olarak esip gürleseler de, uygulamakla yükümlü oldukları 2030 Master Planı çerçevesinde Kürtlere bağımsızlık verme zorunluluğunda olduklarından bunu Türk kamuoyuna en kolay şekilde hazmettirme amacı taşımaktadırlar. Bu sebeple, yeni anayasada TC’yi TC yapan üniter milli devlet özellikleri atılacak ve bölgesel özerkliğe imkan verecek düzenlemelere yer verilecektir.

Özetle, Türkiye’yi yakın gelecekte bekleyen durumları şöyle özetleyebiliriz:

  1. Ordunun tam olarak ele geçirilmesi ve AKP’nin emir ve komutasına alınması,
  2. CHPnin susturulması,
  3. MHP liderinin ektizileştirilmesi,
  4. Anayasadaki Türk milli devletinin özelliklerinden arındırılması ve bölegesel otonomiye geçilmesi konusunun kolaylaştıtılması,
  5. Anayasada Kürtlere özgürlük verilmesi ve Halifeliğin yeniden ihdası için uygun değişikliklere gidilmesi,
  6. İstanbul ve Trakya bölgesinin idaresine ekonomik önem bazında uluslararası bir nitelik kazandırılması için zemin hazırlaması.

Bu planın harfiyen uygulanabilmesi için CIA tarafından icraatçı olarak vaftiz edilen AKP-Cemaat ittifakının görülebilir gelecekte Türkiye’nin başında kalması gerekmektedir. Bu sebeple, Türk halkı artık bağımsız, özgür ve tarafsız seçimlerle hükümeti seçme yeteneğini yitirmiştir. AKP’nin seçimle iktidardan gitmesi ihtimal dışıdır çünkü bu mihrakların seçimleri, AKP’nin düşme olasılığını olasılık dışı bırakacak şekilde tasarlayıp uygulayacaklarına şüphe bulunmamalıdır. Türk halkı laik rejimle beraber sadece demokrasiye ve Türk kimliğine değil, ulusal devlete ve ülkenin toprak bütünlüğüne de elveda diyecektir.

13 ŞEHİDİN KANI AKP’YE OY VEREN %50’NİN ELLERİNDEDİR!

Geçenlerde Silvan’da PKK tarafından 13 askerimiz şehit edildi. Bu olayı izleyen günlerde birçok PKK saldırısı daha gerçekleşti. Bunun ardından Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanlarının istifası geldi. Hergün şehit haberleri birbirini izliyor ve ordumuzun komuta kademesi sözde Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları bahanesiyle tutuklanıyor. Tayyip Erdoğan ve AKP’nin diğer kocabaşlarını şehit cenazelerinde pek görmüyoruz. Onlar daha çok şeyhlerin falan cenazelerinde boy gösteriyorlar. Ayrıca, AKPliler, komutanların kodese tıkılmasından duydukları hazzı utanmazca ortaya dökmekte bir beis görmüyorlar.

Şurasını söylememiz gerekir ki, AKPlilerden daha başka bir tavır da beklememek lazım. Netice olarak Türkiye Cumhuriyetini ilga operasyonundaki en büyük aktördür AKP. Sacın ikinci ayağı Fetullah cemaati ve üçüncüsü ise PKKdır. Maalesef, AKP’ye bu operasyonda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde destek veren bir de halkın yüzde ellisi var. Aynen Türk İstiklal Hareketi’ni ve yeni doğmuş Cumhuriyet’i yoketmek amacıyla yabancı güçler eliyle çıkartılan Koçgiri, Şeyh Sait, Menemen ve Dersim ayaklanmalarında olduğu gibi halkın belirli bir kesimi ulusal varlığımızı yoketmek isteyen iç düşmanlarımızın arkasında durup onlara ‘demokratik’ oylarıyla meşruiyet, veya Türkçesi’yle, yasallık kazandırıyor.

Bu destek, o halk kitlesini Türkiye’yi imha operasyonuna suçortağı yapıyor. Geçen günlerde şehit olan o onüç Mehmetçiğin ve diğerlerinin kanı, işte bu yüzde ellinin ellerindedir. Ayrıca bu yüzde elli, yakın bir zamanda çıkması kaçınılmaz hale gelen içsavaşın sorumluluğunu da üzerinde taşıyacaktır.

EU PROTESTS TURKEY FOR JAILING JOURNALISTS, ERDOGAN REPLIES ‘WE WILL DO AS WE PLEASE’

After recent arrests of a number of journalists, the European Parliament adopted a report critical of violations of press freedoms in Turkey. Among those who were arrested are investigative journalists Nedim Şık and Ahmet Şener, whose work have brought to light the infraction of rules and irregularities in the infamous Ergenekon trial as well as the infiltration of the Turkish police force by the subversive islamic sect of Fetullah Gülen, a.k.a. the Khomeini of Turkey. The secretive group,also called the Gülen movement,has a global organizational structure and pursues as a strategic goal the toppling of the secular regime in Turkey and the establishment of an Islamic caliphate.

The European Parliament “is concerned about the deterioration in freedom of the press, about certain acts of censorship and about growing self-censorship within the Turkish media, including on the Internet [and] calls on the Turkish government to uphold the principles of press freedom,” said the non-binding report penned by the European Parliament’s Turkey rapporteur, Ria Oomen-Ruijten, a Dutch Christian Democrat politician. For a full version of the article in the Turkish daily Hurriyet, please follow the link.

Two days after the publication of the report, Islamofascist Prime Minister Tayyip Erdogan lashed out at the European Parliament, calling the report and its authors “imbalanced.” He added that “they [the EU] will continue writing reports and we will continue going our way,” blatantly dismissing Europe’s concern for the jailing of journalists and reporters for obviously political reasons.

DEMOCRACY DISINTEGRATING IN TURKEY AS DOZENS OF JOURNALISTS JAILED

The Islamofascist AKP government’s campaign to silence opposition in Turkey is in full swing: Soner Yalçın, a renowned investigative journalist, and three of his colleagues, who operate Odatv.com, a news website harshly critical of the AKP government, were detained by the police on February 14th.  Odatv.com’s offices, and the journalists’ residences were stormed by scores of police officers in an early morning raid and searched for 12 hours. Four days later, the journalists were officially placed under arrest for being members of the dubious “Ergenekon” terror organization and for spreading “hatred among the population,” a clause commonly invoked by the AKP-controlled state prosecutors to detain dissidents.

Ergenekon is the name given to an alleged illegal group, which, Zekeriya Öz—the prosecutor of the investigation—claims, aimed at overthrowing the Islamofascist AKP government. Since the launch of the investigation in 2007, over 100 people have been arrested; the detainees are mostly journalists, army officers, scholars, medical doctors, authors, union leaders, and university professors, who have been known for their opposition to AKP’s Islamization policies. No one has yet been sentenced, and most of the suspects are being held on “secret evidence,” which the AKP-controlled prosecution refuses to present to the defense.

The questions the police asked Soner Yalcin and his colleagues during interrogation clearly depict the political nature of the arrests:

  • Why did you make news about the possible spread of the uprising in Egypt to Turkey?
  • Why did you have a copy of the book about Fetullah Gulen by Ahmet Sik on your computer? [Explanation: Gulen is the leader of the notorious Islamic sect, which has entirely penetrated the police force and the judicial system in Turkey. The police found a draft of the book on Soner Yalcin’s computer. Ahmet Sik, who was working on the book, was later arrested on March 3rd.]
  • Why did you make news about the Ramadan dinner? [Referring to the Ramadan dinner, which was organized for prosecutors, judges, and the police chiefs who lead the Ergenekon case]
  • Why did you make news about the mix-up of uploading information by the police to a suspect’s cell phone, although you have been warned not to do so? [Referring to the news of planting of false evidence by the police in a cell phone of an army lieutenant, who was arrested as part of the Ergenekon investigation. The police denied planting the evidence and said the report about it was due to an administrative mix-up. Someone called Odatv.com and asked the journalists not to make news of the incident.]

As if this was not enough, 11 more journalists were arrested in another wave of raids on March 3rd. Among those who were taken into custody were Nedim Sener and Ahmet Isik, both of whom are known for their work in bringing to light human rights abuses by Turkish law enforcement agencies. Nedim Sener won a number of journalism awards, including for his investigation of the assassination of the famous Turkish-Armenian journalist Hrant Dink. His reporting revealed that the Turkish police knew of the assassination in advance but did not prevent it. He also proved that the police team which has lately led the arrests of dozens of dissidents is also responsible for covering up the police complicity in Dink’s murder.

As mentioned previously, Ahmet Sik, who is the other star journalist thrown in jail, was in the process of completing a book on Fetullah Gulen and his infamous Islamic sect’s taking over of the Turkish police force. Sik said flat out that his arrest is related to his new book, which must have been obtained illegally from his computer and brought to the attention of the leaders of the Gulenist establishment within the police organization. Another high profile dissident rounded up in the latest round is Professor Yalcin Kucuk, a renowned Socialist scholar, author, and pundit, who frequently runs afoul of the Islamofascist AKP government. The press reported that the police recovered from Prof. Kucuk’s office 22 thousand documents, written in various languages.

The latest rounds of arrests of journalists in Turkey are a testimony to the fact that Ergenekon trial is nothing but a campaign to silence the opposition and suppress freedom of press in Turkey. Today, one cannot talk of the rule of law in Turkey, as the police and public prosecution act as party organs of the AKP and collaborate in going after dissidents who dare to object to the Islamofascist rule.

Independence of the judiciary is also gone after the judicial amendments that have been enacted through a referendum on September 12, 2010.  The so-called “reforms,” supported by the European Union despite the warnings of the Turkish opposition parties, have brought the judiciary function under the full control of the executive branch, i.e. AKP. Thus, the Islamofascist party has obtained free rein to appoint whomever it likes on the benches of the Turkish courts, including the Contitutional Court, which is the highest judicial body in the country. The European Union has eagerly given a hand to the AKP for eliminating the freedom of press, freedom of expression, and freedom of dissent. The EU is therefore, an accomplice of the AKP in the destruction of the Turkish democracy.

Corruption Record of Tayyip Erdogan and His Cronies in the Islamofascist Regime – Continued

[Information obtained from a reader of this blog. Unedited]

Sheik Erdogan

A word in his majesty Erdogan’s mouth these days is an analogy to ‘Clean Hands Operation in Italy’. He lately forces pro-Ataturk, Pro-Republic intellectuals and dissident writers, illustrators and opposing newspapers to go under a financial investigation, fire employees in TV institutions when he doesnt like what they write, he has them get arrested, imprisoned, while helping rising new supporting TV channels. One wonders why doesnt he ever let Kanal 7(Channel 7), Kanal 24(Channel 24) and Yeni Safak (New Dawn) newspaper go under financial investigation?
Lets go back to the days before these companies were founded and check out prosecutors’ indictments and inspectors’ reports. Before November 3rd, 2002 (election day).. 8 experts from ‘the Board of Account Experts’ at the Ministry of Finance written a 600 page report completed in two years. The reports were based on official documents and witnesses. According to the report, there is a $40 million fraud scheme. Some of the people involved were detained. Who were they?
About 70 people including Former Director General of IGDAS Fuat Sengul, Former Mayor of Istanbul and AKP Chairman Erdogan, Ironi Agency partner and Kanal 7 anchorman Ahmet Hakan Coskun, IGDAS Marketing and Sales Manager Ibrahim Mujdat Oguz, Ironi Agency partners Taci Erdemir and Mehmet Ozhusrev, Lonca Inc. employee Rasim Ozdemir and IGDAS officer Mahmut Yilmaz, IGDAS debt collector Metin Sahin, IGDAS Istanbul Anatolian Region Branch Assistant Manager Yusuf Aydinoglu.
Former Director General of IGDAS Fuat Sengul said ‘Why are you arresting just us while you do nothing to our superiors’ (referring Former Mayors Erdogan and Gurtuna) in his interrogation. Mehmet Sisman, who was taken into custody in relation to the front companies Erek Advertising and Er Offset used in payment of 1.5 trillion TL from IGDAS to Ironi Agency, said in his testimony: “Erdogan’s advisor Tufan Mengi called me and he said he needs fake invoices for IGDAS. So i introduced my friend Ayhan Erim, who does this type of work, to Tufan Mengi… I got 5 billion Turkish liras for introducing him”. Now, lets take a look at the report prepared by Civil Service Chief Inspector Candan Eren (He was first displaced, and is now related to Ergenekon and Balyon cases in which it is widely claimed that Erdogan sends whoever is opposing him to jail by using these two major cases) and then presented to SSC.
The report included allegations that Erdogan was involved in organized criminal activity, bid-rigging in auctions and making preparations for jihad.

Some of the allegations were committing organized crime, bid-rigging, favoritism, nepotism, overpayment, fraud, working for a secret cause, jihad preparation, embezzlement, oppression, neglecting the laws, failure to comply with money-saving measures in auctions, putting municipality at a huge loss by hiring third part people or companies for jobs that can be done by using municipal facilities..

Despite the reports and indictments, Erdogan stated in front of the cameras: ‘I am speaking very openly and directly, people who made these allegations should prove us to be guilty, otherwise they are low, dishonest, dishonorable people’. But they were proved guilty and after November 3rd, 2002, they got the diplomatic amnesty.

Erdogan claimed he cant live on a monthly salary of 9 billion TL.

Appearing as a dollar billionaire in 7 years, Erdogan says he cannt live on Prime Minister’s salary.

His wealth was announced as follows on the day he was a Istanbul Mayor candidate: ‘An apartment in Kasimpasa, a co-opt share at Maltepe, 376 square-meters of land at Bolluca-Gaziosmanpasa, 10% of the shares of Burak Food and Trading Limited Company’ (article published on Sabah on Feb 20, 1994)

7 years later, Rahmi Koc (one of Turkey’s wealthiest man) stated: “Mr Erdogan saved one billion dollars” (August 3, 2001, CNN Turk)

He bought a dry cargo ship to his son Ahmet Burak Erdogan for $2,323,000. There is still a joke going on about his statement after allegations about how he got all this money, he called the ship a ‘mini-ship’. (If you google ‘gemicik’, you can find out some good caricatures or comments.)
His other son Bilal Erdoan bought an apartment in the US for $216,000.
In addition, these two brothers own a villa worth of 1 trillion TL based on ‘deed records’. Erdogan bought a 450 square-foot similar villa in the same area for himself. He says, if he doesnt do trade, if he doesnt get money from trade, he cannt live on.

His wealth was announced on March 1, 2010:
376 square-meters of land at Bolluca-Gaziosmanpasa now worth 40 thousand TL and a 2000 square-meter land at Guneysu-Dumankaya village worth 10 thousand TL. In his bank accounts, after company stock sales, retirement bonuses, retirement and deputy salaries added, he has 2 million 366 thousand 109,95 TL (around 1 and a half million dollars 150534 183.42) in his bank account. Compared to September 2007 figures, his wealth increased 562 thousand 255 TL in cash and 187 thousand 500 in loans. Not to mention the wikileaks document about his 8 accounts in Swedish banks.
Minister of Finance, a defendant on trial for fake invoices.
Defendant Minister of Finance Kemal Unakitan’s son Abdullah Unakitan earns 366 billion TL sitting and doing nothing. But How?
On April 17, 2003, the customs duty on corn imports decreased by 20%. In august, his son imports 4000 tons of corn. After he is done, on August 8, the customs duty increased back to 45% again.
He also got involved in importing pasteurized eggs. First, his company, AB Food Ind. and Trade Co. is rewarded by 2.5 million TL worth of incentive offers and before he starts business, tax rates on pasteurized eggs is down to 8% from 18%.
In other words, Minister of Finance works for his own family.

Again Kemal Unakitan sold his own property to himself and he made 1 trillion 244 billion in 19 months. His company BEM Foreign Trade Inc. bought a real estate at Foca-Izmir for 15 billion TL. Same estate was sold to a private financial company on May 10. 2002 for 1 trillion 260 billion TL. Selling company’s partner is Kemal Unakitan same as buying company’s general manager.. He also got away without paying corporation tax and the company was liquidated.

219 auctions for road making in 13 days.
AKP government was formed on November 18, 2002. Yet in the first 13 days, till December 31, 2002, there were 219 road making auctions. Total procurement costs were 52 trillion and each auction was set up in a way that it wont exceed 750 billion TL, so they wont have to deal with Court of Accounts on any fraud investigation.
Why would a government who says they were never involved in corruption tries to escape from Court of Accounts inspection?

AKP supporter got $2 million worth project without an auction
Operating loading and unloading at TCDD (Turkish State Railroad Co.) Izmir Port which has a $70 million profit annually, was given to Reha Denizcilik (Reha Maritimes Co.) for 15 years without an auction. They have the option to extend the contract for 15 more years if they desire (total 30 years). The company was formed a week before the agreement. One of the biggest shareholder of this company is the Director Manager of AKP Bakirkoy County Rahmi Genc. He leaves the company after selling his shares.

The Savings Deposit Insurance Fund, administrated and represented by the Banking Regulation and Supervision Agency., purchased Ceylan Group-owned Delux Resort Hotel in Antalya for $52 million in exchange for the Ceylan Group’s debt owed to a bank. Then the hotel was sold to a pro-AKP company for $25 million. State had $27 million loss from this transaction.

Minister of Interior’s genius son
Minister of Interior, Abdulkadir Aksu – (who is alleged in at least one WikiLeaks document to have been seriously involved in illegal activity, ties to the heroin trade, well-known predilection for teenage girls, and his son’s open Mafia links. Ironically after wikileaks documents, he has been assigned to chair of the Wikileaks commission in the parliament to investigate if the allegations are true or not…) – runs an investigation/inspection for Turkey Jocket Club after he is assigned as the minister. Jockey Club hires his son Murat Aksu as company lawyer for a monthly salary of 7.5 billion TL.

Another privatization looting
Gemlik Fertilizer Industry Co was privatized for $83,1 million. Only the land the factory was built including 154 housing estates worth $120 million.

Only a small part of the land of Superbank privatized for $3 million 751 thousand was sold for $13 million 750 thousand.
Sumerbank founded 50 years ago by Cotton Fabrics Inc. was sold to a 47 partner Joint Venture Group (OGG) for $3 million 741 thousand by the Privatization High Council. The head of the OGG is Manisa AKP Mayor Bulent Kar. The group’s first act is to sell 55 acre portion of a total of 90 acres to KIPATESCO company for $13 million 750 thousand to build a shopping center. Thus company made quadrupled the profit in 4 and a half months. Moreover they have 35 more acres to sell. This also doesnt include the profit made from selling trillions worth of scrap. Bulent Kar clearly stated that the informal agreement between OGG and the Council didnt aim to ease the economy.

Minister of Transport Binali Yildirim’s son Erkan Yildirim bought a ship for 200 thousand euros in Italy by borrowing money from Santour GmbH in Germany. Binali Yildirim was the General Manager of Santour GmbH before becoming a deputy. In return, A ship owned by Turkey Maritime Enterprise was rented to Santour GmbH without an auction.

The AKP government sold 14.76% shares of TUPRAS (Turkey Oil Refinary Inc.) illegally to an Israeli businessman Ofer for $446 million after negotiations behind close doors. The shares worth proved to be much higher than this figure in 6 months when an auction was held to sell 51% stake. Council of State decreed the auction as illegal but the ruling never took effect.
Erdogan claimed he never met Ofer, then he admitted he saw him once. It appears he met him several times.

Kemal Unakitan met Ofer family multiple times to talk about auction negotiations for Kusadasi, Galataport (claimed to be one of the biggest looting and reconstruction rant but the auction was canceled and trying to re-auction) and Tupras.

Fellows
Following list has been prepared as of September 5, 2002, but updated as of January 20,2011. Today a lot of names mentioned in this list are members of the parliament and serve as ministers in Parliament, which provides them a diplomatic amnesty. Here is the list of the bureaucrats accused of corruption including Municipal Company General Managers, County Mayors, Municipal Contractors and close friends of Recep Erdogan, who served in the Municipality of Istanbul.

Kemal Unakitan: Minister of Finance between 2002-2009, still a member of the parliament. He has 9 different cases and charged for organizing criminal activity and embezzlement. Ironic that he got the “Finance Minister of the Year award by a magazine called The Banker.

Idris Naim Sahin: AKP member of the Board of Founders. Former General Secretary of the Istanbul Municipality. He is a deputy in the Parliament. Defendant of Akbil and ALBAYRAKLAR cases.

Mehmet Mustafa Acikalin: Former General Secretary of the Istanbul Municipality. He is a deputy in the Parliament. Defendant of Akbil, ALBAYRAKLAR and IGDAS cases.

Akif Gulle: Vice-Chairman of the AKP. Former Head of Department of Personnel at Istanbul Municipality. He is a deputy in the Parliament. Defendant of Billboard case.

M. Hilmi Guler: Vice-Chairman of the AKP. He is the Minister of Energy and Natural Sources in the Parliament. Defendant of IGDAS case.

Adem Basturk: He is again the general secretary of the Istanbul Municipality. He got this job during Gurtuna’s term and dismissed by Minister of Interior inspectors. He was a candidate for the Parliament in the last elections. Defendant of Albayraklar and IGDAS cases.

Huseyin Besli: Former Press Adviser to the Municipality of Istanbul. Member of the Parliament in 2nd term. Defendant of IGDAS case.

Hamza Albayrak: Istanbul Municipality, the former Chairman of the Audit Committee. He is a deputy in the Parliament, had lawsuits for misconduct as well.

Nevzat Pakdil: IETT former Director General. He is a deputy in the Parliament.

Mehmet Ali Bulut: The AKP member of the Board of Founders. ISTON (Istanbul Concrete Elements and Ready-Mix Concrete Factories Ind. and Trade Co. – a municipal company) former member of the board. He is a deputy in the Parliament.

Mikail Arslan: Istanbul Municipality, the former Director of Slum Housing Department. He is a deputy in the Parliament. Defendant of Akbil case.

Mehmet Mehdi Eker, Istanbul Municipality, the former Director of Veterinary Medicine. He is the Minister of Agriculture.

Zulfu Demirbag: istanbul Municipality, the former Director of Road Maintenance. He was a deputy in the Parliament. Defendant of Albayraklar case.

Mustafa Ilıcalı: Istanbul Municipality, the former head of Research Planning and Coordination Department. He is a deputy in the Parliament. Defendant of Albayraklar case.

Ali Mazak: Istanbul Municipality, the former Director of Cemeteries. He was a parliament candidate during 22. term now he is the head of directorate of libraries and museums, istanbul Municipality.

Selami Uzun: Istanbul Municipality former Head of Control Department which manages municipal police as well. ALBAYRAK defendant case. He is a deputy in the Parliement. Defendant of Albayraklar case and he was facing 36 years of prison.

Lokman Ayva: Former Disability Coordination Director of the Municipality of Istanbul. Istanbul 3 regional parliamentary candidate. He is a deputy in the Parliement.

Binali Yildirim: Former Director General of Istanbul Sea Buses. Following the rumors he was sacked by Gurtuna for renting food-stands to his relatives illegally. Now he is the Minister of Transportation and a Member of Parliament from Istanbul.

Ayhan Bolukbasi: the former Director General of a municipal company Spor Inc. He currently serves as the General Director of Istanbul Sports Activities Administration Trade Corporation.

Gulsey Erol: Former General Manager of Istanbul Municipality Hamidiye Water Inc. He was a parliament candidate of Istanbul, right now no records of him on internet.

Mehmet Sekmen: Former Mayor of Kartal. He was dismissed because of charges for fraud and misconduct. He returned to his job after a court’s decision. He became a member of the Parliement during the interrogations.

Recep Koral: Former Mayor of Gaziosmanpasa. He is a member of the Parliement, he had lawsuits about fraud and misconduct as well.

Yusuf Tulun: Mayor of Sariyer in his second term.

Yahya Bas: Former Mayor of Gungoren. Former member of the Parliement. He is expected to be a parliament candidate in the next elections in June, 2011 and he is the head of Gungoren Football Club.

Nusret Bayraktar: Former Mayor of Beyoglu. He is a deputy in the Parliement.

Ali Ibis: Former City Council member of the FP. FP Member of the Board of Directors during Erdogan’s term in Istanbul Municipality. City contractor. He is a deputy in the Parliement.

Nurettin Canikli: He was an Istanbul Defterdar deputy during Refahyol period. It is claimed that he is the one who pushed the button for Akbil fraud. He is the financial coordinator of Albayraklar group and also the AKP member of the Board of Founders. He is a deputy in the Parliement. Thanks to him, Kanal 7 and Albaywaklar was financed by him and Yeni Safak and Kanal 24 are results of these fraud schemes.

Mehmet Vecdi Gonul: He is a deputy in the parliament for the 3rd term. He was the head of Turkish Court of Accounts (which supposed to inspect government expenses) during Erdogan’s term as mayor of Istanbul. He is Erdogan’s most tristed and respected fellow.

Zeki Ergezen: He is a deputy in the parliament for the 3rd term. Close friend of Erdogan. His relatives took bids in IGDAS as well as sites for KIPTAS.

Resul Tosun: He is a deputy in the parliament for the 2nd term. He is a columnist at Yeni Safak newspaper which belongs to – unsurprisingly- Albayraklar group.

Hayati Yazici: Erdogan’s attorney. now deputy in the parliament. He was also the lawyer of defendants responsible for burning 37 people live trapped in a hotel.

Fatih Recep Saracoglu: Owner of ERTE Construction company one of the favorite contractors of Istanbul Municipality. He was a candidate for the parliament. He is also one of the member of AKP Board of Founders.

Saim Bagbars: Owner of AY-SA and EN-SA contractor companies also one of the favorite contractors of Istanbul Municipality. He was a candidate of the parliament, now called a benevolent holding owner.

Nevzat Pakdil: Former General Director of IETT (Istanbul Safe Public Transportation Inc). He also got the position General Manager of Personnel and Principles during REFAH-YOL coalition. Now a member of the parliament. He is a defendant of Billboard case.

Ali Temur: He and Erbakan were sentenced to 1 year in prison for improper use of Treasury funds paid to RP. He showed his residence as Netherlands. While police was looking for him to arrest, he continued his campaign and got elected as a member of the parliament from Giresun. He is still a member of the parliament.

Halil Urun: He was an advisor to the directing manager of ISKI. He was convicted of insulting Ataturk, which was postponed due to conditional discharge law. He became a member of the parliament, while the lawsuits were issued. Now he is still advising at Istanbul Municipality.

Cemal Kaya: Under 2. Clean Energy operation the phone records in the reports showed how the AKP descended into the swamp of corruption. According to the phone records, Cemal Kaya, a member of the parliament, calls Ibrahim Selcuk, a businessman and requests to get auctions for Aram Co., the company registered under his wife’s name and he talks about how much discounts they should have, he finds the auctions small and wants to have bigger contracts. The Indictment includes Ibrahim Selcuk’s talk to Idris Naim Sahin (check above) about pressuring Chairman of the Audit Committee Cevdat Malkoc.
Cevdat Malkoc switched from CHP to AKP, after corruption casesm he resigned from the parliament and he was convicted. He is a member of the parliament again this term.

Huseyin Celik: Throughout the history of Turkish Republic, a public institution asked for an investigation for corruption allegations against a Minister. Minister of Education opened 62 bids for construction of 135 elementary schools on June 7, 2004. The results are ministry accepted different bid prices for different cities while the schools are supposed to be standard and none of the companies bid the lowest three got any of the bids. Due to bid-rigging allegations, Public Procurement Authority requested an investigation, it was denied in the parliament by AKP votes. He is still member of the parliament, vice-president of AKP and party speaker.

15 UNIVERSITY STUDENTS GET 18-MONTH JAIL TERMS FOR PROTESTING ERDOGAN

A Turkish court handed down heavy jail terms to 15 Istanbul Technical University students for staging a protest against Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan during his visit to the university campus in September 2008. While Erdogan was participating in a convocation ceremony organized by the university administration to celebrate the beginning of the 2008-2009 academic year, a group of students staged a protest outside of the building where the ceremony was held, holding banners and chanting slogans against the ruling Islamofascist AKP and the Prime Minister. Police soon intervened and rounded up 15 of the students, who were later arrested for holding a demonstration “without a permit.” The court proceedings against the students lasted for over two years and resulted in a 15-month jail term for each of the students.

As this incident showcases, police brutality, partisan judicial processes, and heavy penalties against opposition have become commonplace in Turkey, which Erdogan’s Islamic dictatorship is ruling with an iron-fist.