7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin Galibi AKP Olacak

2 Haziran itibariyla, Haziran 2015 Genel Seçimlerine bir haftadan az bir süre kaldı. Çeşitli kamuoyu yoklamaları, AKP’nin oy kaybına uğrayacağı işaretini veriyor. Fakat AKP, gerçekte oy yitirse dahi, iktidarı kaybedecek mi? Daha doğrusu iktidarı kaybetmeyi göze alabilir mi? AKP ve Tayyip Erdoğan’ın, hükümet oldukları 2002 yılından bu yana uyguladıkları TC’yi dönüştürücü ve rejimi yıkıcı politikaları gözönüne alınırsa, bu sorunun yanıtı HAYIR’dır.

Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP’nin tüm icraatları, bildiğimiz laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkıp, yerine İslam dinine dayanan ve tüm gücün bir tek egemenin yani Erdoğan’ın elinde toplandığı bir otokrasi kurmak üzerine olmuştur. Tayyip’in ve AKP’nin yaptıklarını, bu blogda çeşitli defalar dile getirdik. Tayyip ve AKP, bütün bu icraatlarla, idam cezasını gerektiren vatana hıyanet ve Türk Ulusuna açıkça düşmanlık suçlarını işlemiştir. Bunun dışında Suriye’deki IŞİD katillerine ve Libya’daki radikal islamcı guruplara silah, para ve lojistik destek vererek, küresel çapta terörü destekleyen bir konuma düşmüştür. AKP’nin iktidardan uzaklaşması, Tayyip Erdoğan ve AKP liderliği ve bürokrasininin, adalet karşısına çıkmaları ve Türkiye’ye ve insanlığa karşı işledikleri suçlar için hesap vermeleri demek olacaktır. Bu yüzden, 2015 Haziran seçimlerinde AKP, oyu ne olursa olsun iktidarı terketmeyecektir.

Bu nedenle, 2015 genel seçimlerinin bir ferahlama ve kurtuluş getirmesini beklemek safdillik olacaktır. AKP’nin iktidardan sökülüp atılması, ancak süngü ve halkın güç kullanması yoluyla olasıdır. İnsanlık tarihinde diktatoryalar ve zorba rejimler, hiçbir zaman demokratik seçimlerle ve kendi rızalarıyla iktidarı teslim etmemişlerdir. 2015 Türkiyesi de bir istisna olmayacaktır.

Advertisements

Sultan Receb El-Tayyüb Hazretlerine Methiye

Kendini son Osmanlı padişahı zanneden Tayyip Erdoğan isimli Türk düşmanı ile onu seven, destekleyen ve ona tapan şerefsizlere ve tüm sülalerine ithaf olunur….

azm-i hammam edelim sürtüştürem ben sana
kise ile sabunu, rahat etsin cism-ü can.

lal-ü şarap içirem ve slatup geçirem
parmağına yüzüğü, hatem-i zer drahşan.

eyil eyil sokayım iki tutam azmıdır?
lale ile sümbülü kakülüne nevcivan.

diz çökerek önüne ılık ılık akıtam,
bir gümüş ibrik ile destine ab-i revan.

salınarak giderken arkandan ben sokayım,
ard eteğin beline, olmasın çamur aman.

kulaklarından tutam, dibine kadar sokam,
sahtiyenden çizmeyi, olasın yola revan.

öyle bir sokayım ki kalmasın dışarda hiç
düşmanın bağrına hançerimi nagıhan.

herkese vermektesin bir de bana versene,
avuç avuç altını, olsun kulun şaduman.

eğer arzu edersen ben ağzına vereyim,
yeter ki sen kulundan lokum iste her zaman.

(Sümbülzade Vehbi Efendi’nin şiiri)

DÜNDEN BUGÜNE İÇDÜŞMANLAR, İŞBİRLİKÇİLER VE HAİNLER: HAİN PADİŞAHIN KAYMAKAMI VE İMAMI NASIL YUNANI DESTEKLEDİ

Uzun bir aradan sonra bütün okuyucularımıza yeniden candan bir MERHABA! Türkiye Cumhuriyetimize karşı AKP, Fetullah casusluk örgütü ve PKK tarafından ortaklaşa sürdürülen amansız iç mücadeleyi irdelemeye, gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaya ve doğruları tekrar tekrar söylemeye devam edeceğiz. Ki bu doğrular, AKAPE ve Fetullah melunları tarafından kandırılan halkımızın bir kısmının kafasına dank etsin. AKAPE ve Fetullah şebekesine verilen desteğin vatana hıyanetle eşdeğer olduğunu anlasınlar.

Aşağıda geçen gün internette bulduğumuz, Milli Mücadele’nin ilk yıllarında Yunan işgali sırasında Ege’nin kasaba ve köylerinde bir kısım ahalinin işgalcilere nasıl destek verdiğinin hazin hikayesi yer almaktadır. Lütfen, okuyunuz ve okutunuz. Yunan Merkez Bankası’nın parasıyla finanse edilen Akhisarlı terzilerin ilçeyi—daha Yunan ordusu ilçeye girmeden—nasıl Yunan bayraklarıyla donattığı, Müslüman ahalinin Yunan ordusu için nasıl zafer takları hazırladığı, Akhisar kaymakamı ve müftüsünün Yunan karakoluna gidip işgal ordusunu nasıl Akhisar’a davet ettiklerini, imamın cuma namazında nasıl Yunan ordusu da halife efendimizin ordusudur diye vaaz verdiğini—vatanseverler olarak—içiniz  kahrolarak öğreneceksiniz. Aynı zamanda, bugün ülke yönetimini ele geçirip ülkemizi, ordumuzu ve cumhuriyetimizi içten yıkmakla meşgul olan melunların hıyanetliklerini de daha iyi anlayacaksınız.

Unutmayın ki bugün de bir işgal dönemi yaşıyoruz. Fakat şimdi işimiz daha zor çünkü bizi işgal edenler halkımızın bir kısmının desteğini almış durumda. Ne olursa olsun, işgalcilerin meşru seçimlerle iktidarlarını devretmeyi kabul edeceklerini sanmak ancak aptallıktır. Aşağıdaki yazıda Çerkes Ethem’in, Yüzbaşı Süleyman Sururi Bey’in ve bir avuç vatanseverin hainlerle nasıl başa çıktıklarının hikayesini ibretle okuyun. Ve okutun. Vatan borcudur.

Şafak vakti, Alb. Bekir Sami Bey ile beraberindekiler,  istasyonunda trenden inmişler, istasyonu şehir merkezine bağlayan ağaçlı yol üzerinde ilerlemeye başlamışlardır. Bekir Sami Bey köstekli saatini çıkararak bakar, ezan vaktidir, ama ezan sesi yoktur! 

– Ezanlar neden sustu?…

Birbirlerine sorarken, her taraftan birden sabah çanları patlar(!)

Biraz yürürler, her taraf Yunan bayrakları ile donatılmıştır. Sokak başları da zafer taklarıyla süslenmiştir.Sabah sabah, “zito Venizelos” naraları da eksik değildir. Gördükleri bu olay karşısında komutanların gözleri yaşlanır, derin üzüntülerle geri dönerler, sonra telgraf merkezine gelirler. Telgraf merkezinde makine başına geçerek durumu öğrenirler.

– Düşman Manisa’yı sarmış, Akhisar’a bir saat mesafededir, ama Manisa henüz işgal edilmemiştir. Öyleyse Akhisar’da şimdiden nedir bu çanlar, bayraklar, “zito Venizelos…” naraları?…

Alb.Bekir Sami Bey, Bergama, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Aydın, Ödemiş gibi merkezlere talimatlar geçer, Manisa ile de muhabere kurar, lâkin oradaki silahları kurtarmakta geç kalmıştır.

25 Mayıs 1919 Manisa işgal edilir. Akhisar henüz işgal edilmemiştir.Ama,Yunan Milli Bankasının fonlarıyla Akhisar’a girilmiştir. Gâvurun parasıyla desteklenen Akhisarlı terziler, Gece gündüz Yunan bayrağı dikerek,  Sokakları donatıyorlardı. Bunun üzerine  Akhisarlı Bakırcı Efe dağa çıkarak, Yerli işbirlikçi satılmışlara karşı,Savaşı başlatır.

Bekir Sami Bey ve Arkadaşlarına, Kaymakam  çok soğuk davranır; memurlar ve kentin ileri gelenleri yanlarına yaklaşmazlar, otelden atılırlar, başkaları da kabul etmez!…

25 Mayıs’ta Milli Mücadele’ye katılma kararı alan Çerkez Ethem ve arkadaşları yıldırım hızıyla 26 Mayıs akşamı on beş atlıyla Akhisar’a yetişmiştir. Çerkez Ethem’in yöntemi çok farklıdır.Akhisar Kaymakamı’nı yaka-paça evinden alır. Kaymakam’a Yunan bayraklarını kimin astığını sorar; “sen burada necisin?” diye sorar; Yunan bayrakları asan birkaç kişiyi evlerinin önünde vurur; kaymakam ve memurlara kendi elleriyle zafer taklarını yıktırır(!) Az sonra Yunan bayrakları bütün sokaklardan yok olmuştur…

Çerkez Ethem, Bekir Sami Bey’i ve arkadaşlarını, Akhisar’dan ayrılmak üzere ilk treni beklerken bulur. Birbirlerine hal hatır sorarken otelci gelir. Otelci korkudan mosmor olmuş, “bir yanlışlık olmuş…” falan der, onları oteline davet eder(!)

27 Mayıs günü Bekir Sami Bey, Yüzbaşı Selahattin ve Yüzbaşı Rasim Beyler yanlarına yedi er alarak Salihli’ye geçerler.

Yunan ordusu Manisa’yı işgal ettikten sonra hemen Manisa’nın ilçelerine doğru yayılmış, Akhisar’a 9 km. mesafedeki Kayışlar köyü’ne kadar gelmiş ve bir son “hudut karakolu” kurarak konuşlanmıştır.

Halit Paşa, Manisa’nın yerlisi olan Karaosmanoğlu soyundan gelmektedir ve Manisa’yı çok iyi bilmektedir. Akhisar’ın nüfus yapısını verir:

Akhisar’da 30.000 kişi Türk ve 5,000 kadar Rum vardır.

Rumların az olmasını işgal ihtimaline karşı “bir umut…” sayarak Salihli cephesine koşarlar…

Salihli cephesinde savaşırken, Parti Pehlivan’ın kızanlarından Giritli Küçük Hüseyin Efendi şehit olur. Eski mahkûmlardan 14 efe kurtuluşa kadar savaşmaya söz vermişlerdi: Onlar sözlerinde dururlar, kurtuluşa kadar savaşırlar, ancak ileriki günlerde ne yazık ki dokuzu şehit olacak, hayatta kalan beşi gazi olarak, 9 Eylül 1922 günü Parti pehlivan ile birlikte kurtuluşu görecekler ve denize kadar koşacaklardır…

Bu kahramanlar Salihli cephesinde savaşırken: Akhisarlı Rumların yanında eşraftan bir temsil heyeti ile kalabalık bir grup (Parti Pehlivan’ın anlattığına göre: Başlarında Akhisar kaymakamı ve Müftüsü de vardır) Kayışlar Köyü, Yunan karakoluna giderek, Yunan komutanına “iyi niyetlerini ve davetlerini bildirirler…” Karakol komutanı İstanbul-Pendik Köyü Rumlarındandır, Türkçe konuşur:

– “Bana beyaz bir at bulun, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a girdiği gibi olsun.” Beyaz bir at bulunur…

Yunan karakol komutanı 5 Haziran 1919 günü yanında yalnız 120 asker olduğu halde, kilise çanlarının durmadan çaldığı bir ortamda ilerleyerek, hükümet konağına çıkar ve göndere yunan bayrağı çekilir. Bu gelişme üzerine bazı Akhisarlılar korkudan Sındırgı köylerine sığınırlar. Rum halkı ise bayramlardaki gibi yeni elbiselerini giyerek sokaklara dökülmüşler, hemen hepsi içkili olarak naralar atmakta, laternalar çalmakta, zafer takları yeniden kurulmuş, sel gibi bir bayram havası hüküm sürüyord…Kiliseler faal, minareler ıssız, Rum halkı çılgınlıklar içinde, Türkler pusmuş bir halde.

Milne kurallarına aykırı olarak yapılan bu işgal hareketi, Yunan işgal kuvvetleri komutanlığının dahi tepkisini çekmiştir.

Şikayetler üzerine 9 Haziran 1919 günü Yunan Birliği geri çekilir ve birliğin komutanı disiplinsizlik suçundan 20 gün hapse mahkum edilir.

11 Haziran 1919…

Çerkez Ethem, Halit paşa ve Parti Pehlivan, olayları duyar duymaz bir grup akıncı ile hışımla Akhisar’a gelmişlerdir…

AKHİSAR’DA TRAJEDİ

Parti Pehlivan’ın anlattıkları:

Kayışlar köyü Yunan Jandarma karakol komutanı ve bir grup askerin, davet üzerine Akhisar’ı işgal etmeleri sinirleri çok bozmuştur. Çerkez Ethem burnundan solumaktadır, hükümet konağının önüne öyle bir hışımla gelir ki, toz bulutundan göz gözü görmez olur…

Ortam çok gerilmiştir; Çerkez Ethem adamlarına emir verir:

“Kaymakamı alın!…

Kaymakam, hükümet binasının merdivenlerinden indirilirken Çerkez Ethem atından inmeden bekliyor, hırsından şaplağını çizmelerine vurarak çizmelerinde şaklatıyordu; sonra arkasına dönerek üç adamını görevlendirdi:

Şu kopil gâvur komutanını “halaskar gibi…” karşılamaya giden Müslüman gâvurlarını da getirin…

— “Bir masa üç sandalye bulun…”

Bulundu…

Sonra atından indi…

Kaymakamlık binasının önünde, çınar ağacının gölgesindeki taş sekinin üzerine divan kuruldu. Karşılama kafilesine katılan on beş Müslim kişi yakalanarak getirildi, içlerinde Akhisar Müftüsü de vardı. Rumların hepsi ortalıktan çekilmişti. Yalnız Rum’un biri fotoğraf çektirmek için getirildi. Oldukça kalabalık Müslüman ahali ise izleyici olarak toplanmıştı…

Çerkez Ethem masanın üzerine çizgisiz, sarı yapraklı tozlu bir defter koydu…

…Bizi de harp divanına almasın mı(!)

Ethem Ağa’nın boyu iki metre, önce Akhisar Kaymakamı’nı sorguladı?

Ona tepeden bakıyordu, eliyle çenesinin ucundan kaldırarak gözlerine baktı:

– “Kaymakam… Sen hangi milletin kaymakamısın?…”

Kaymakam titriyordu:

– “Osmanlı… Osmanlı tabii, ne diyeyim? E…”

– “Osmanlı kaymakamı ha…Hizmetin Yunan’a…”

… Kaymakam asıldı(.) Halktan bir alkış koptu…

Eşraftan bir baş efendi:

– “Sen ne iş yaparsın efendi?”

– “Ticaretle iştigal ederim…”

– “Ticaretinde vatanı satmak da var mıdır?”

– “Ben onlara uydum… ne bileyim?…”

…eşraftan baş efendi asıldı ve halktan çok alkış geldi…

Müftü Efendi’ye sıra gelince:

– “Biz hiç bir papaz görmedik ki Müslüman’a, müftüye temenna etsin…”

– “Sen papazlara niçin temenna ettin?…”

Müftü Efendi başını hiç kaldırmadı; yere bakıyordu, hiç cevap vermedi…

O suçlu bulundu; asıldı; fakat bir sessizlik oldu…

Bu idam için alkış olmadı…

Çerkez Ethem, sırada korkuyla bekleyenlere dönerek baktı; onlara sordu:

– “Bir daha yapar mısınız?…”

– “Hayııır!…”

– “İyi… Hadi gidin…” dedi.

Parti Pehlivan yıllar sonra şöyle demiştir: “Bu millet dün bu meydanda Yunan’ı alkışlıyordu, bugün bizi… yarın kimi alkışlayacaktır?…”

– Bu milleti bu hale getirenlerin “Allah Belasını Versin!…” diye beddua okur.

Kaynak: http://manisadirilis.blogspot.com/2011/01/isbirlikcilige-ve-kahramanlga.html

Albay Bekir Sami Bey,Alaşehir-Eşme-Sarıgöl bölgesinin direnişini örgütlemek için yine Teşkilatı Mahsusa’dan Yüzbaşı  Süleyman Sururi Bey’i görevlendirir.

Yüzbaşı,Alaşehir’de direnişi örgütleyecek sivil halk bulamaz.Sivil Halktan kimse yanaşmaz ve Cuma Selası verilir.Pazar Camiin de Cuma namazına gider.Hoca hutbede “Ey Müslümanlar’’ der. “Yunan Ordusu da Halife Efendimizin ordusudur. Sakın direniş göstermeyin’’ der.

Yüzbaşı Süleyman Sururi Bey çok kızmıştır ve namazdan sonra Belediye Reisini bulur ve imamı çağırtır. İmama niçin öyle söylediğini sorunca İmam;’’Emir geldi’’ der. Yüzbaşı hemen imamın derdest eder (Kafasına kurşun sıkar). Reis de İşgale karşı İngilizler gibi giyinmiştir ve başında Fötr şapka vardır. Yüzbaşı başındaki Kalpak’ı çıkarıp Reisin başına mıh gibi çakar ve de ‘’eğer bunu yatarken, banyo yaparken dahi çıkardığını görürsem senide derdest ederim’’ der. 4 askeri ile Hapishaneye geçer ve orada Irza geçmeden mahkum olmuş tüm Mahkumları kurşuna dizer. Cinayet ten mahkum olmuşları toplar ve ‘’Ya direnişe katılırsınız kahraman olursunuz yada hepinizi öldürürüm ‘’der. Mecburen mahkumlar katılır ve direniş bölgede bu şekilde başlar.

Kaynak: http://www.cagribey.com/arsiv.asp?k=1&b=135

Selam olsun AKAPE’nin ve Fetullah’ın  bürokratına, polisine, memuruna, amirine, müftüsüne, imamına, valisine, kaymakamına, hakimine ve savcısına!!!! 

DEMOCRACY DISINTEGRATING IN TURKEY AS DOZENS OF JOURNALISTS JAILED

The Islamofascist AKP government’s campaign to silence opposition in Turkey is in full swing: Soner Yalçın, a renowned investigative journalist, and three of his colleagues, who operate Odatv.com, a news website harshly critical of the AKP government, were detained by the police on February 14th.  Odatv.com’s offices, and the journalists’ residences were stormed by scores of police officers in an early morning raid and searched for 12 hours. Four days later, the journalists were officially placed under arrest for being members of the dubious “Ergenekon” terror organization and for spreading “hatred among the population,” a clause commonly invoked by the AKP-controlled state prosecutors to detain dissidents.

Ergenekon is the name given to an alleged illegal group, which, Zekeriya Öz—the prosecutor of the investigation—claims, aimed at overthrowing the Islamofascist AKP government. Since the launch of the investigation in 2007, over 100 people have been arrested; the detainees are mostly journalists, army officers, scholars, medical doctors, authors, union leaders, and university professors, who have been known for their opposition to AKP’s Islamization policies. No one has yet been sentenced, and most of the suspects are being held on “secret evidence,” which the AKP-controlled prosecution refuses to present to the defense.

The questions the police asked Soner Yalcin and his colleagues during interrogation clearly depict the political nature of the arrests:

  • Why did you make news about the possible spread of the uprising in Egypt to Turkey?
  • Why did you have a copy of the book about Fetullah Gulen by Ahmet Sik on your computer? [Explanation: Gulen is the leader of the notorious Islamic sect, which has entirely penetrated the police force and the judicial system in Turkey. The police found a draft of the book on Soner Yalcin’s computer. Ahmet Sik, who was working on the book, was later arrested on March 3rd.]
  • Why did you make news about the Ramadan dinner? [Referring to the Ramadan dinner, which was organized for prosecutors, judges, and the police chiefs who lead the Ergenekon case]
  • Why did you make news about the mix-up of uploading information by the police to a suspect’s cell phone, although you have been warned not to do so? [Referring to the news of planting of false evidence by the police in a cell phone of an army lieutenant, who was arrested as part of the Ergenekon investigation. The police denied planting the evidence and said the report about it was due to an administrative mix-up. Someone called Odatv.com and asked the journalists not to make news of the incident.]

As if this was not enough, 11 more journalists were arrested in another wave of raids on March 3rd. Among those who were taken into custody were Nedim Sener and Ahmet Isik, both of whom are known for their work in bringing to light human rights abuses by Turkish law enforcement agencies. Nedim Sener won a number of journalism awards, including for his investigation of the assassination of the famous Turkish-Armenian journalist Hrant Dink. His reporting revealed that the Turkish police knew of the assassination in advance but did not prevent it. He also proved that the police team which has lately led the arrests of dozens of dissidents is also responsible for covering up the police complicity in Dink’s murder.

As mentioned previously, Ahmet Sik, who is the other star journalist thrown in jail, was in the process of completing a book on Fetullah Gulen and his infamous Islamic sect’s taking over of the Turkish police force. Sik said flat out that his arrest is related to his new book, which must have been obtained illegally from his computer and brought to the attention of the leaders of the Gulenist establishment within the police organization. Another high profile dissident rounded up in the latest round is Professor Yalcin Kucuk, a renowned Socialist scholar, author, and pundit, who frequently runs afoul of the Islamofascist AKP government. The press reported that the police recovered from Prof. Kucuk’s office 22 thousand documents, written in various languages.

The latest rounds of arrests of journalists in Turkey are a testimony to the fact that Ergenekon trial is nothing but a campaign to silence the opposition and suppress freedom of press in Turkey. Today, one cannot talk of the rule of law in Turkey, as the police and public prosecution act as party organs of the AKP and collaborate in going after dissidents who dare to object to the Islamofascist rule.

Independence of the judiciary is also gone after the judicial amendments that have been enacted through a referendum on September 12, 2010.  The so-called “reforms,” supported by the European Union despite the warnings of the Turkish opposition parties, have brought the judiciary function under the full control of the executive branch, i.e. AKP. Thus, the Islamofascist party has obtained free rein to appoint whomever it likes on the benches of the Turkish courts, including the Contitutional Court, which is the highest judicial body in the country. The European Union has eagerly given a hand to the AKP for eliminating the freedom of press, freedom of expression, and freedom of dissent. The EU is therefore, an accomplice of the AKP in the destruction of the Turkish democracy.

Fundamentalist Acts of Erdogan During his Term as Mayor of Istanbul

[Information provided by a reader of this blog. Unedited]

1- Relations with the Muslim Brotherhood Organization
Hosting of Muslim Brotherhood Organization representatives in Istanbul was provided by the municipality and residents of Istanbul. This organization located in Egypt is widely known as supporting international Islamist terrorist organizations. Jordan Branch representative of this organization Mohammed Ashmawey and Egypt branch representative Hasan Huwaydi stayed at Holiday Inn in Bakirkoy, Istanbul. The costs were paid by Ulasim AS (Transportation Inc. ), a municipal company of Istanbul. These were documented by Department of Internal Affairs.

2- Muslim Community Association:
Erdogan organized the “Union of Muslim Communities Conference” between May 28-29, 1996 in Istanbul. Necmeddin Erbakan made an opening speech. The expenses of delegates who attended the meeting amounting to U.S. $ 180,000 at Istanbul Eresin Hotel was paid by IGDAS. So technically residents of Istanbul financed the meeting with higher natural gas bills.

3-International Islamic Union Conference
Erdogan organized the “international Islamic Association Conference in April, 1997. Costs were met again by the Istanbul Municipality.

4- Mosque in Taksim Square
During his term as mayor, Erdogan gave positive messages to fundamentalists and acted in favor of them despite the fact that it made the political atmosphere more tense. Building a mosque in Taksim was one of them. He even issued evacuation notices for the shops nearby. But after his term was over, the project was left uncompleted.

5- Embracing people dismissed from Armed Forces
Erdogan embraced non-commissioned and other officers who were dismissed from the Armed Forces by NSC because of their reactionary activities. He tried to give the message ‘I am not afraid of the army’ to fundamentalist segments to gain their favor. He gave office to these people in his municipality.

6- Hired the people insulted Ataturk
Erdogan embraced the people who were convicted by a court decision for insulting Ataturk as well. They were given a position including imams preaching against Ataturk and so-called scientists at Istanbul Municipality. They were paid by people of Istanbul. One of Erdogan’s advisors Prof. Dr. Ihsan Sureyya Sirma was also convicted for 1.5 years on charges of insulting Ataturk.

7- Ugur Mumcu District (District is named after the journalist Ugur Mumcu who was assassinated on January 24, 1999, the case is still unresolved as many other political assassinations..)
ISKI (Istanbul Water Corp) did not distribute water to this housing site because of the name. They did not provide bus services. They didn’t make roads. General Manager of ISKI told the residents of the district: ‘You wont get any water unless you change the name of the district’. Thanks to the press, the event was publicly heard and the governor got involved and the problem was resolved after a long struggle.

Erdogan’s Corruption Record during his Term as Mayor of Istanbul

[TurkeyExposed: This information has been provided in its entirety in a comment made by a reader to another post on our blog and I decided to publish it as a separate post because it is too important to leave just as a comment.]

(Mehmet Boluk who published three books and investigated AKP fraud and corruptions was killed in a shady traffic collision in Ukraine on July 12, 2007.)

1- Istanbul 2nd Criminal Court of first instance (neglect of duty) (suspended 4616 times)
2- 4th Criminal court of first Instance. AKA Billboard case accused of 3 separate bid-rigging along with Ali Mufit Gurtuna and 17 other municipal officers. (merged at 4th High Criminal Court)
3- 5th Criminal court of first Instance, misconduct (suspended 4616 times)
4- 6th Criminal court of First Instance, one case (suspended 4616 times)
5- 7th Criminal Court of First Instance, on the forcibly eviction of the President of Darulaceze (Hospice) Foundation by the police, neglect of duty by acting against court’s decision, he was sentenced to prison for 10 months which was converted to a fine (suspended 4616 times)
6- 7th Criminal Court of First Instance, on the bid-rigging for transportation of municipality personnel auction (merged at 4th High Criminal Court)
7- 9th Criminal Court of First Instance, neglect of duty (suspended 4616 times)
8- 13th Criminal Court of First Instance, insulting the judges by commenting on his sentence for reading a poem by saying “this decision is a tragedy, a disgrace for our legal history” (pending in the Assembly) (suspended 4616 times)
9-11th Criminal Court of First Instance, misconduct along with Ali Mufit Gurtuna (4616)
10- 3th Criminal Court of First Instance, on heavy opposition to Cultural and Natural Heritage Protection Law No. 2863 (4616)
11- 4th Criminal Court of First Instance, bid-rigging case together with 58 other municipal officers pending in the assembly
12-Two lawsuits filed separately: one at 10th Criminal Court of First Instance in 2005, the other at 1st Criminal Court of Peace in 2006
13-Eyup Criminal Court, bid-rigging for mosquito abatement in Halic and for Gungoren town hall construction (pending in the assembly)
14-Eyup Criminal Court, bid-rigging for facility constructions, meter reading and advertisements for IGDAS (Istanbul gas distribution corp)
15- Uskudar 2. Criminal Court, Akbil case including 37 defendants (pending in the assembly)
16- Uskudar Civil Court, sentenced to pay 2 billion Turkish Liras for insulting the deceased former Finance Minister Vural Arikan by calling him ‘drunk’
17-A lawsuit for neglect of duty and misconduct issued because of an Italian firm’s complaints along with 11 other defendants.
18-Kartal 2nd Criminal Court of Peace, sentenced to a final 10-month prison on charges of building illegal villa in a forest site (first the sentence converted to a fine then erased from criminal record)

Erdogan and AKP Frauds

1. Billboard Case
Fraud about the auctions for renting billboards located in Istanbul’s main arteries that are favored by major advertising companies.
Biggest tactic of Erdogan in auctions is to give them first to municipal companies (aka BITs), then transferring them to his supporting people or companies. He did the same in Billboard auction. Billboards that are national and international advertising agencies’ most favorite, were first rented to the municipal company KULTUR AS (Culture Inc), then transferred to INTERPAN, a company run by a religious sect named Naqshbandi at a very low annual price as 30 billion TL.
A lawsuit was issued in July 2002 on the grounds of corruption in Billboard auctions at Istanbul Criminal Court. Erdogan, Ali Mufit Gurtuna and 25 other municipal managers (a part of them are now AKP members of the parliament) as defendants on this trial for corruption. The defendants also asked to meet the municipality’s loss of $ 100 million. The course of the case is unknown.

2. Tree Fraud
Fraud about the auctions for purchase and planting of trees in Istanbul.
“Two million trees” campaign was Erdogan’s one of the most ambitious projects. But like in his every project, municipal companies are used and the people of Istanbul are robbed. Tree purchase, planting and maintenance work was first given to the municipal company ISTAC. ISTAC subcontracted it to another municipal company called AGAC AS (TREE INC.) and AGAC AS subtracted it to other politically supporting people and companies.
Trees were imported from Italy at a multiple times higher rate than trees available in Turkey which caused loss of trillions of TL worth in foreign exchange. Thousand of trees were imported knowing that they were not suitable for Istanbul’s climate. And by Erdogan’s order, they were removed at one midnight after all of them died. After the investigations, Erdogan was detected guilty of ‘misusing his authority’, but the case was dismissed after a five-year statute of limitations.

3. Transportation of the Personnel Fraud

Fraud about the auctions for providing transportation for Istanbul municipality and its affiliates’ staff. Providing this service was given to a close friend-owned company named Albayraklar. There have been preposterous fraud incidents in these bids as well. The bids were all framed-up and only couple of companies with close contacts with Erdogan were invited, in some, the only company invited was Albayraklar. These auctions were given to Albayraklar with ridiculously low discounts at a rate of 2-3% and they were included in prosecutors’ indictment and inspectors’ reports among other criminal activities such as fake car licensing.
Despite the fact that Erdogan got away with a lot of these fraud cases because of five-year statute of limitations, he is still in trial for ‘bid-rigging’ about two auctions put out in 1998 at Istanbul 7. Court of First Instance.
Speaking of Albayraklar, here is an article published in Cumhuriyet newspaper, no comments were added, maybe they would help us understand Albayrak-Erdogan relationship better.

Favorite Privatization Company Albayraklar
Albayraklar became famous for the bids they got when Erdogan was Mayor of Istanbul and they become indispensable for privatizations after AKP’s rise to power. 11 people including Albayraklar’s head of Board of the Director, Mustafa Albayrak and his brothers were sentenced for rigging bids put out by Municipality. Albayraklar was banned to enter the auctions for 1 year. However, these sentences were suspended.
Albayrak brothers started the company in 1980 under the leadership of Mustafa Albayrak by running mini-buses and buses in Istanbul. Providing only bus service till 1994, Albayraklar started to prosper after Erdogan became Mayor of Istanbul Metropolitan Area. First auction they got was for transportation of municipality personnel, then they start winning other auctions for garbage disposal, construction and subway projects.
Ministry of Interior appointed Ministry’s Chief of Inspector Board to investigate the allegations of bid-rigging under Clean City Operation. After months of investigations, the investigators reported that they found violations in bids, then the Istanbul State Security Court Prosecutor General’s Office launched an investigation. Istanbul State Security Court ordered Organized and Financial Branch Directorates to make an operation against Albayraklar.
Nearly 100 people, including Chairman of the Board of Albayraklar, Mustafa Albayrak, Erdogan’s advisors and some of the AKP deputies in the Assembly, were detained.
After completing the investigation, Istanbul Public prosecutors sued 70 defendants, among them are Erolcan Ozkan, Rasim Isıkaltın, Hüseyin Yildiz, Mustafa Albayrak, General Director of ISKI (Istanbul Water Company) Veysel Eroglu and Erdogan’s advisor Necmi Kadıoglu. They were sued for charges of “organized criminal activity”, “embezzlement” and “fraud”.
Requesting sentences ranging from 3 to 75 years of heavy imprisonment, the indictment stated that the defendants involved in organized criminal activity to make Erdogan ‘the future Prime Minister’. It is also stated that bids were rigged and agreements were prepared in accordance with the interests of Albayraklar. “A giant organization was created for criminal activity for a political and social cause” was stated as well.
Later, Supreme Court sent the file on Erdogan and Ali Mufit Gurtuna to a local court which make old and new mayors eligible for lawsuit. Then, this case was merged with Albayraklar’s case.
Immediately after sending the file to Istanbul High Criminal Court, the defendants under arrest were released at the first hearing. It was remarkable that defendants detained in absent were released without their testimony taken.
After a while, Erdogan’s party came to power. Immediately after that, the court made the ruling. The court sentenced Mustafa Albayrak, his brothers Kazım and Muzaffer Albayrak, company’s head of procurement department Huseyin Yilmaz, Mehmet Sami Polat, Tamer Öztürk and Osman Temur 2 months 27 days of imprisonment on charges of ‘bid-rigging’ and Council’s Procurement Commission members Basri Saygi, Mustafa Doner, Omer Gaziler and Beytullah Ates were sentenced same amount of imprisonment on charges of ‘neglect of duty’. Then the imprisonment was converted to a fine, then postponed assuming the defendants would not commit any other crime. Gurtuna and other 54 people were acquitted for lack of evidence. Lawsuits opened by State Security Court and then sent to high criminal courts after the new law, are still ongoing. But the trials of Erdogan and Gultuna were resulted with such a speed.
Albayraklar case included 6 parliament members from AKP party, formerly worked at Istanbul Municipality. But after gaining diplomatic immunity, cases of Mustafa Acikalin, Adem Basturk, Idris Naim Sahin, Zulfu Demirbag, Selami Uzun and Mustafa Ilicali are separated. After the elections on November 3rd 2002, Albayraklar became the star as AKP came to power. They began to take bigger bids. They got Eregli Textile, Balikesir SEKA (Turkey Cellulose and Paper factories) and Trabzon port that belong to one of the biggest enterprises, Sumer Holding.
After adding Balikesir SEKA to privatization list, it was sold to Albayraklar for 1.1 million dollar which is almost a price of an apartment building. With this contract, Albayraklar also got the ownership of 4 trillion TL worth of spare parts, 185 lodgings each worth 20 billion average, an energy turbine worth 2.8 trillion and 47 heavy machinery. Factory was built in 1981 and cost 189 million dollars, SEKA inspectors stated the factory worth 51 million dollars.
Albayraklar’s third cheap investment through privatization was the port of Trabzon. 6 companies participated in the auction for operating rights for 30 years. 2 companies were eliminated in the elimination round and the port was opened to the auction with $ 21.3 billion. The operating rights for 30 years was sold to Albayraklar for 22 million 400 thousand dollars. Hope you are paying attention to the difference between billions and millions (one zero at least but an important one). So Albayraklar got the port for 1.1 trillion Turkish Liras, while it is stated that annual profit of the port was 2 trillion 850 billion in 2002. Albayraklar never give the port back despite the court’s decision. Balikesir Branch President of the Cellulose Workers’ Union Ismail Deniz, said that the port should be given back to SEKA according to the law.

4. Garbage Fraud
Fraud about the auctions for collection garbage and taking them to dumpsters. This auction for transporting garbage from transfer areas to dumpsters was also given to Albayraklar via giving it first to a municipal company. Istanbul Municipality bid the job to a municipal company called ISTAC, then Istac bid it to two companies in partner with Albayraklar.
In 1996 garbage transportation bid was given to Sistem Insaat (System Construction Corp.) and Gunaydin Kardesler (Gunaydin Brothers) at a price of 7 trillion Turkish liras. The same job was bidded again when the investigations were going on in 2002. Albayraklar didnt make an offer and Ceynak company got the job at a price of 6.67 trillion TL. Despite the inflation, the job was bid for a much cheaper price even after 6 years.

5. Akbil Fraud
Fraud about the electronic ticketing system implemented to ease transportation in Istanbul. The fraud includes all levels and phases of implementation and application of the system. Turkey had its first experience of cyber-embezzlement during Erdogan’s position at the Municipality. Trillions of liras of the Istanbul people were robbed by changing or deleting digital data. The case is still open, Erdogan is accused as the mastermind of the fraud.

6. IGDAS Fraud
A serious of frauds about Istanbul’s natural gas distribution company IGDAS, from network constructions to meter reading to advertising works auctions. A municipal company IGDAS, which has the monopoly position running all natural gas networks and its distribution in all regions of Istanbul, became the center of biggest fraud activities during Erdogan’s term.
Network construction bids were given to pro-Erdogan companies for very cheap prices. From printing manuals to printing story and painting books, meter reading, purchase of refreshing towels, many bids involved rigging. Propaganda meetings organized by Erdogan were also financed by IGDAS. As a result, people of Istanbul paid over-priced natural gas bills. The case is still open in Eyup Criminal Court.

7- KIPTAS Fraud
Fraud about squandering the funds and the land, which was accumulated by Slum Housing Department to solve the problem of slums in Istanbul and then allocated to a municipal company KIPTAS, by arbitrary applications and bids.
Slum Housing Department was established to solve problem of the slums in Istanbul so they accumulated funds and land for the project. Then, KIPTAS was chosen to manage these lands and funds. KIPTAS gave the lands to their ally companies in bids and let them build and sell. Its revenue was used for lending money to ally municipalities. They bought land in Adapazari and sold some of it to mayors and politicians of FP (Virtue Party). The capital of this company was supposed to belong to the people of Istanbul and resolve the slum problem, but it was spent recklessly. The buildings cheaply constructed as social housings are uninhabitable. But KIPTAS became a built-sell company selling villas for $200-300 dollars.

8-ISKI Fraud
Fraud about ISKI (Istanbul Water and Sewage Company) infrastructure construction, equipment rental, transportation of the personnel and supply of personnel’s clothing bids.
ISKI was used as a means of making people and companies supporting Erdogan rich like many other municipal companies during Erdogan’s term. Only 5 out of 119 bids were announced by newspapers. 114 bids were made in secret by inviting politically supporting companies. The construction companies were not only from Istanbul but from Gaziantep and Kayseri, common feature was they were all supporting Erdogan and they became the winner of bids. The case is still at Istanbul 4th Criminal Court and under investigation by the Chief of Inspection Board at Department of Internal Affairs.

9- Subway Fraud
Fraud about Istanbul Subway’s electro-mechanical system bid. The construction began during Nurettin Sozen’s term (August 1992). While excavation work kept going, Erdogan was elected as the mayor. Sozen completed the bid for subway’s electro-mechanical system but left opening the envelopes to the new mayor. Erdogan opened the envelopes, found the prices very high and re-opened the bid.
Garanti-Koza-Simko-Siemens consortium won the auction, but after 7 months Erdogan canceled it for trivial reasons. The German company reacted to this and bluntly told that Erdogan canceled the auction to give it to one of his supporters. The tender was held for the third time and guess who got the tender? A consortium in partner with Albayraklar.
The case is still open at Istanbul 4th Criminal court. It was detected that Erdogan abused his authority, but he got away with it by ‘Rahsan Amnesty’ which exempted all the cases before April 23, 1999.

10-Equipment-rental Fraud
Fraud about equipment rental by Istanbul Metropolitan Municipality and its affiliate companies. Erdogan launched a new application by leasing passenger vehicles. All measured were taken to assign supporting companies for this project.
For example, the ad for car-rental for Istanbul Municipality was published in Izmir branch of the Official Newspaper, the job was given to the company that belongs to the former Minister Hasan Aksay’s son Mehmet Emin Aksay in Ankara. The municipality is in istanbul, job ad in izmir, the company assigned in Ankara..
Not to mention over-pricing.. For example a brand new Renault Spring car’s selling price is 330 million TL and the municipality paid 312 million TL cash for annual rental!… If they paid 18 million more, the car would be theirs.
Erdogan got away with this case by Rahsan Amnesty as well.

11-Pesticide Fraud
Fraud about purchasing pesticide equipment to prevent mosquitoes and houseflies in Istanbul by the Municipality. A lawsuit was filed for Erdogan and Gurtuna for preparing the auction for a single firm and for a single product at Istanbul Criminal Court.

12- Sludge Dam Fraud
Fraud about transportation of sludge from the Golden Horn to the dam site. During the laying of pipes for improving the region, the bid was given to a company for a price 50 times higher than the price offered by Department of Public Works. Due to the fact that this can not be a minor mistake but involved secret negotiations between the municipality and the contractor company, a lawsuit was filed at Istanbul Criminal Court.

TURKISH POLICE OFFICERS GET BONUS POINTS FOR FINING TRANSSEXUALS

Transsexuals are being increasingly terrorized by police officers in Istanbul, thanks to a new bonus system instituted by the notorious chief of the City’s police department, Huseyin Capkin. Based on this system, officers get extra bonus points for intercepting and ticketing “men who are dressed in women’s outfit,” for disturbing the peace and the environment.

Based on testimonials of victims, transsexuals are regularly stopped by the police and asked to present their identification cards. Harassment by law enforcement takes place in the streets, at grocery shops or even at hair dressers. One victim, who declined to be identified, reported being taken out of a hairdresser and given a fine of 69 Turkish Lira, which amounts to USD 44.  Some victims have been ticketed multiple times a day. One transsexual stated that the police told him that [transsexuals] “will not be able to step out into the streets.”

Huseyin Capkin, who heads the Istanbul Police Department, is known for his tolerance for and encouragement of brutal acts against citizens in every jurisdiction where he has served. Such acts include torture and executions under custody, random shootings of innocent citizens by the police, and violent crushing of peaceful civil demonstrations. Please read our related posts about Capkin’s human rights record and the recent police violence against demonstrators.

Under the new system, a police officer obtains 10 points for arresting someone carrying narcotics and 100 points for arresting a transsexual. Officers arresting 5 transsexuals per week are awarded with an extra day of vacation. Human rights advocates view the bonus system and systematic harassment of transsexuals as another step in the campaign by the Islamofascist AKP regime to suppress freedom of speech and freedom of expression, as well as to eradicate lifestyles which Islamists consider immoral or perverted.