7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin Galibi AKP Olacak

2 Haziran itibariyla, Haziran 2015 Genel Seçimlerine bir haftadan az bir süre kaldı. Çeşitli kamuoyu yoklamaları, AKP’nin oy kaybına uğrayacağı işaretini veriyor. Fakat AKP, gerçekte oy yitirse dahi, iktidarı kaybedecek mi? Daha doğrusu iktidarı kaybetmeyi göze alabilir mi? AKP ve Tayyip Erdoğan’ın, hükümet oldukları 2002 yılından bu yana uyguladıkları TC’yi dönüştürücü ve rejimi yıkıcı politikaları gözönüne alınırsa, bu sorunun yanıtı HAYIR’dır.

Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP’nin tüm icraatları, bildiğimiz laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkıp, yerine İslam dinine dayanan ve tüm gücün bir tek egemenin yani Erdoğan’ın elinde toplandığı bir otokrasi kurmak üzerine olmuştur. Tayyip’in ve AKP’nin yaptıklarını, bu blogda çeşitli defalar dile getirdik. Tayyip ve AKP, bütün bu icraatlarla, idam cezasını gerektiren vatana hıyanet ve Türk Ulusuna açıkça düşmanlık suçlarını işlemiştir. Bunun dışında Suriye’deki IŞİD katillerine ve Libya’daki radikal islamcı guruplara silah, para ve lojistik destek vererek, küresel çapta terörü destekleyen bir konuma düşmüştür. AKP’nin iktidardan uzaklaşması, Tayyip Erdoğan ve AKP liderliği ve bürokrasininin, adalet karşısına çıkmaları ve Türkiye’ye ve insanlığa karşı işledikleri suçlar için hesap vermeleri demek olacaktır. Bu yüzden, 2015 Haziran seçimlerinde AKP, oyu ne olursa olsun iktidarı terketmeyecektir.

Bu nedenle, 2015 genel seçimlerinin bir ferahlama ve kurtuluş getirmesini beklemek safdillik olacaktır. AKP’nin iktidardan sökülüp atılması, ancak süngü ve halkın güç kullanması yoluyla olasıdır. İnsanlık tarihinde diktatoryalar ve zorba rejimler, hiçbir zaman demokratik seçimlerle ve kendi rızalarıyla iktidarı teslim etmemişlerdir. 2015 Türkiyesi de bir istisna olmayacaktır.

Advertisements

Türk Silahlı Kuvvetleri İhanet İçinde

Tayyip Erdoğan idaresindeki AKP terör teşkilatının iktidara geldiği 2002 yılından beri hedefi, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkıp yerine, dini esaslara dayalı, Kürtlere özerklik tanıyan bir federasyon kurmak. AKP bu hedefine ulaşmak için CIA kontrolündeki Fethullah Hoca Cemaati, PKK, şeriatçı örgütler, cihatçı teröristler ve Türkiye’nin düşmanı olan çeşitli iç ve dış mihraklarla işbirliği içinde çalıştı ve çalışmakta. Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamakla yükümlü Türk Silahlı Kuvvetleri ise, bu vahim durum karşısında tepkisiz ve suskun. Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmak, Türk vatanını bölmek ve Türk Milleti’nin egemenliğinin yerine bir diktatörün egemenliğini koymak isteyen AKP’ye karşı TSK’nin kayıtsızlığı, kanunen bir suç ve Türk tarihinin yazdığı en büyük ihanettir.

AKP, ulusal ve üniter Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırıp, çokuluslu bir federasyon kurmayı, laik sistemi değiştirip İslam şeriatına dayalı bir hilafeti yeniden diriltmeyi hedeflediğini, iktidara geldiği 2002 yılından beri başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere liderlik kadrosunun beyanatları ve icraatları ile açık ve seçik olarak gösterdi. AKP’nin söylemleri ve izlediği politikalar, 2030 Türkiye Master Planı’nın icrasıdır. Bu plan kaba hatları ile,

 1. Atatürk Devrimleri’ni kaldırıp toplumu İslamileştirmek,
 2. Türkiye’de cumhuriyet rejimine son verip devlet idaresini İslami esaslara dayandırmak,
 3. Kurucu unsur olan Türk milletinin adını Anayasa’dan ve devlet yapısından silerek Türkiye’yi çokuluslu bir Anadolu federasyonuna dönüştürmek,
 4. Parlamenter-demokratik sisteme son verip, yasama-yürütme-yargı erklerini Tayyip Erdoğan’ın elinde toplayarak dikta idaresi kurmak

üzerine odaklanmıştır. Tayyip Erdoğan’ın kendi ağzından belirttiği gibi AKP demokrasiyi, gidilecek hedefe, yani dinsel diktatoryaya varıncaya kadar binilecek bir araç olarak kullanmıştır. Demokratik yollardan iktidara gelip demokrasiyi ilga etmek, anayasal bir suçtur. AKP bu hedefe ulaşmadaki tüm iç engelleri, yargı, emniyet, medya, sivil toplum örgütleri ve muhalefeti etkisiz hale getirmiştir. Bu durumda, AKP’ye karşı durabilecek tek güç, TSK’dır. Fakat TSK, anayasayı ve TC rejimini koruma sorumluluğu karşısında kayıtsız ve hareketsiz durmaktadır.

AKP, karşıdevrim programını yürütürken kendisine karşı gelebilecek laik, cumhuriyetçi ve ulusalcı aydın, yazar, akademisyen, asker, toplumsal ve siyasal aktörleri Fethullah Cemaati’nin yargı ve emniyetteki örgütlenmesi eliyle düzmece siyasal davalarla hapse attırdı. TSK’yi bu kumpas kampanyasında en önemli hedef haline getiren AKP ve Cemaat, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk sözde davalarıyla üst düzey kurmay kademesinin üçte birini safdışı bıraktı. Yıllarca zindanlara kapatılan yüzlerce üst düzey askerin bir kısmı bu işkencelere dayanamayarak yaşamını kaybetti veya intihar etti; düzmece Balyoz planı bahanesiyle Trakya’da yapılacak bir savaşın gazetelerde ifşa edilen planlarını değerlendiren Yunanistan, bütün savunma planlarını buna uygun olarak değiştirdi; AKP ve Cemaat savcıları Bülent Arınç’a sözde suikast iddiasıyla TSK’nin kozmik odasına girerek ordunun ultra gizli savaş-savunma planlarını kaçırdı ve yabancı istihbarat örgütlerine servis ettiler; AKP sözde Çözüm Süreci bahanesiyle TSK’nin PKK’ya karşı harekat kabiliyetini kısıtladı ve Güneydoğu’da askeri kışlasına hapsedip PKK’nın bölgeyi fiilen kontrol altına almasını sağladı. 2015 Mart itibarıyla TSK, Güneydoğu’da PKK’nın kendi mahkemelerini kurmasına, vergi toplamasına, gençleri dağa kaldırmasına, ve kaymakam-vali atamasına ve böylece devlet hakimiyetini fiilen ortandan kaldırmasına sesini çıkarmıyor. Güneydoğu’daki TC polisi karakoluna ve TSK da kışlasına hapsolmuş durumdayken, çarşı iznine çıkan askerlerimiz enselerinden kurşunlanarak şehit edilirken, Türk vatanını korumak ve kollamak için güya yemin eden TSK tamamen sessiz ve tepkisiz.

Hile ve desise ile cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan, ailesi ve yandaşları ile tüm ülkeyi ve kaynaklarını yağmalamakta. AKP’nin el atmadığı toprak parçası, özelleştirmediği devlet kuruluşu, satmadığı emlak, yağmalamadığı milli servet kalmamış… Bunların yanında Erdoğan, yasama-yürütme-yargıyı kendinde toplanmış, devleti şeriat temelli bir yapıya dönüştürmekte, PKK ile federasyon pazarlıkları yaparak TC’nin üniter devlet yapısını yok etmekte. Milli Bayramlarımızı kutlamak yasaklanmış, andımız yasaklanmış. Milli Eğitim’i işgal eden şeriatçı kadrolar, Türk milli eğitimini yokederek gerici ve yobaz bir sistemle değiştirmekte, üniversiteden anaokullarına kadar gençliğimizin beynini yıkamakta ve geleceğin terörist-intihar bombacısı ordusuna milyonlarca eleman yetiştirmekte… Yine bütün bu olanlar karşısında TSK umursamaz bir tavır sergilemekte.

AKP işlediği bu anayasal suçlara karşı kendisini sağlama almak için, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesinin “Silahlı kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır” ifadesini, “Silahlı kuvvetlerin vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır” şeklinde değiştirdi.

Ayrıca, 2010 yılında Milli Güvenlik Siyaset Belgesi olarak adlandırılan Kırmızı Kitap’taki tehditler arasında sayılan “irtica”yı bu kitaptan, yani ulusal tehdit sıralamasından çıkardı. Bu değişikliklerle AKP, TSK’nin görev ve sorumluluğunu sadece dıştan gelen tehditlerle sınırlayıp, aynen kendinin yaptığı gibi dinci ideolojiye dayanan bir iç düşmanın Türkiye’de hükümeti, yargıyı ve tüm devleti ele geçirip rejimi değişikliğiyle Cumhuriyeti içeriden imha etmesi tehdidine karşı TSK’yı yetkisiz bırakmak amacı güttü. Bütün bunlar karşısında başta komuta kademesini oluşturan Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Akın Öztürk ve Jandarma Genel Komutanı Org. Abdullah Atay olmak üzere TSK’dan AKP’ye ve Tayyip Erdoğan’a hiçbir itiraz veya muhalefet gelmedi.

Bunların dışında, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde Türkiye’ye ait 16 adet adacık ve kayalığı işgal etmesine karşı TSK bir tutum sergilemedi. Aynı şekilde, Türkiye’nin yurtdışındaki tek Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi’nden çekilmesi de TSK tarafından bizzat icra edildi. Bu fiili toprak kayıpları da, TSK’nin komuta kademesinin Türk vatanının korunması görev ve yükümlülüklerini ihmal etmesinin en vahim örneklerindendir.

Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejiminin AKP tarafından değiştirilmek istenmesi, devlet hakimiyetinin Güneydoğu’da fiilen son bulmuş olması, Anayasa’nın değişmez ilkelerinin kaldırılarak Türk ulus devletine son verme çabaları, ülkenin ekonomik varlıklarının daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yağmalanması, tevhidi tedrisata son verilip milli eğitimin yok edilmesi ve yerine dini eğitimin getirilmesi ve IŞİD, Nusra Cephesi gibi İslami terör örgütlerine destek verilmesi, Türkiye’nin çok ağır bir tehdit altında olduğunun açık kanıtlarıdır. Geçen seçimlerde görüldüğü üzere, AKP iktidarda kalmak için her türlü seçim hilesi ve oyununa başvurmakta ve emrindeki Yüksek Seçim Kurulu ve hileli elektronik oy sayma sistemi vasıtasıyla seçim sonuçlarını kendi lehine döndürmektedir. AKP iktidarının seçimle gönderilmesi ve hesap sorulması ihtimal dışı olduğu açıktır. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de, AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan’a açıkça destek olarak hıyanete fiilen dahil olmuştur. Yüce Atatürk’ün dediği gibi, bu durum ve şartlar altında TSK, yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamaz. Kaçınırsa, ihanete ortak olur; ve bu işin hesabını başta komuta kademesinden olmak üzere, Türk Milleti’ne tarih önünde vermek zorunda kalır.

AKP’nin 2030 Türkiye Master Planı – II

AKP 2030 Master Planı 1inci bölüm için buraya tıklayın: https://turkeyexposed.wordpress.com/tag/akp-2030-master-plani/

AKP’nin stratejik liderliğini oluşturan Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç dörtlüsünün, CIA güdümlü Fetullah Gülen ile kotardığı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgası ve üç bağımsız sektöre bölünmesini öngören master planın uygulanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. Eski genelkurmay başkanı Işık Koşaner’in tutuklanması da bu planın muhalifleri yoketme başlığının küçük bir parçası sadece. Bu gibi tutuklamaların devam etmesi kaçınılmaz.

AKP’nin bütün devlet organlarını, yargıyı, akademik kurumları, meslek örgütlerini ve diğer sivil toplum örgütlerini ele geçirdikten sonra TSK’yi hedeflemesi beklenilen bir adımdı. TSK’nin tasfiyesi, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ve MİT’e tamamen hakim olan CIA taşeronu Fetullah şebekesi tarafından Ergenekon, Balyoz vs. sözde operasyonları vasıtası ile yürütülmekte. 2009 Aralık ayında Bülent Arınç’a suikast iddiası ile Genelkurmay Başkanlığı’nın basılmış, TSK’nin harp ve savunma planlarının bulunduğu kozmik oda aramış, Fetullah casusluk şebekesine yakın duran yargı elemanları tarafından bu odadaki gizli planların kopyaları çıkartılmış ve yurtdışı kaynaklara iletilmiştir (aramayı yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi Kadir Kayan, Fethullah Gülen’in terör örgütü kurmak ve yönetmekten yargılandığı davada beraat kararı vermişti.)

Işık Koşaner’in tutuklanması da muhaliflerin safdışı bırakılmasını hedeflemekle beraber, TSK’nin şimdiki komutanlığına ve diğer mensuplarına gözdağı verme ve ‘bize karşı olursanız sizi de sürüm sürüm süründürürüz’ mesajı vermeye yönelik bir hareket. TSK’nın hizaya gelmesi 2030 Master Planı için hayati önemde çünkü bu noktadan itibaren AKP ve Cemaat’in Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgası (ortadan kaldırılması) girişiminin önünü kesebilecek hiçbir güç kalmayacak.

2030 Master Planı ABD’nin gözünde niçin çok önemli? ABD bu plan sayesinde üç parçaya ayrılacak Türkiye’nin gözle görülebilir bir gelecekte ABD’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Asya’da Amerikan dışpolitikasının güvenilir taşeronu olacağını hesaplıyor. Bunun dışında ve hatta en az o kadar önemli olarak, ılımlı İslam Türkiyesi modelinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan ve çıkacak olan yeni rejimlere empoze edilmesi amaçlanıyor. Fakat bu bölgelerde yakın zamanlarda düzenlenen serbest seçimlerde aşırı islamcıların tekrar ortaya çıkması, Amerikalıların ılımlı İslam çabalarının ne kadar beyhude olduğunu ortaya koyması ve ABD’nin AKP’ye verdiği desteğin, daha önce Sovyetlere karşı Usame bin Ladin’e  verdiği destekle benzeşmesi de kayda değer. Bu konuyu ayrı bir yazıda ele alacağız.

Master Plan çerçevesinde TC’nin parça parça ilgasısı amacıyla TC’nin kurumlarına yönelik saldırı hız kesmemekte. Bunun en son örneği TC’nin kuruluşunun ilk adımının atıldığı 19 Mayıs kutlamalarının kaldırılması ve diğer ulusal bayramların sırayla hedef tahtasına konulmasıdır. Daha önce 2011 yılında deprem bahanesiyle 29 Ekim kutlamalarının iptali, bu adımların raslantıdan çok, büyük bir planın hesaplanmış parçaları olduğunu kanıtlıyor. Buna, zorunlu orta öğretimin yeniden şekillendirilmesi çabasıyla imam hatiplerin liselerinin Türk eğitim sistemine güçlü bir şekilde geri getirilmeleri, arabuluculuk sistemi adı aldında kadılık sisteminin kurulması gibi gelişmeleri de eklerseniz, ‘büyük resmi’ daha berrak bir şekilde görme imkanına sahip olursunuz.

2030 Master Planı’nın bir diğer önemli ayağı Kürt konusudur. Tayyip Erdoğan ve avanesi her ne kadar BDPlilerin özerkliğe ve hatta bağımsızlığa kadar varan talepleri karşıdında göstermelik olarak esip gürleseler de, uygulamakla yükümlü oldukları 2030 Master Planı çerçevesinde Kürtlere bağımsızlık verme zorunluluğunda olduklarından bunu Türk kamuoyuna en kolay şekilde hazmettirme amacı taşımaktadırlar. Bu sebeple, yeni anayasada TC’yi TC yapan üniter milli devlet özellikleri atılacak ve bölgesel özerkliğe imkan verecek düzenlemelere yer verilecektir.

Özetle, Türkiye’yi yakın gelecekte bekleyen durumları şöyle özetleyebiliriz:

 1. Ordunun tam olarak ele geçirilmesi ve AKP’nin emir ve komutasına alınması,
 2. CHPnin susturulması,
 3. MHP liderinin ektizileştirilmesi,
 4. Anayasadaki Türk milli devletinin özelliklerinden arındırılması ve bölegesel otonomiye geçilmesi konusunun kolaylaştıtılması,
 5. Anayasada Kürtlere özgürlük verilmesi ve Halifeliğin yeniden ihdası için uygun değişikliklere gidilmesi,
 6. İstanbul ve Trakya bölgesinin idaresine ekonomik önem bazında uluslararası bir nitelik kazandırılması için zemin hazırlaması.

Bu planın harfiyen uygulanabilmesi için CIA tarafından icraatçı olarak vaftiz edilen AKP-Cemaat ittifakının görülebilir gelecekte Türkiye’nin başında kalması gerekmektedir. Bu sebeple, Türk halkı artık bağımsız, özgür ve tarafsız seçimlerle hükümeti seçme yeteneğini yitirmiştir. AKP’nin seçimle iktidardan gitmesi ihtimal dışıdır çünkü bu mihrakların seçimleri, AKP’nin düşme olasılığını olasılık dışı bırakacak şekilde tasarlayıp uygulayacaklarına şüphe bulunmamalıdır. Türk halkı laik rejimle beraber sadece demokrasiye ve Türk kimliğine değil, ulusal devlete ve ülkenin toprak bütünlüğüne de elveda diyecektir.

EU PROTESTS TURKEY FOR JAILING JOURNALISTS, ERDOGAN REPLIES ‘WE WILL DO AS WE PLEASE’

After recent arrests of a number of journalists, the European Parliament adopted a report critical of violations of press freedoms in Turkey. Among those who were arrested are investigative journalists Nedim Şık and Ahmet Şener, whose work have brought to light the infraction of rules and irregularities in the infamous Ergenekon trial as well as the infiltration of the Turkish police force by the subversive islamic sect of Fetullah Gülen, a.k.a. the Khomeini of Turkey. The secretive group,also called the Gülen movement,has a global organizational structure and pursues as a strategic goal the toppling of the secular regime in Turkey and the establishment of an Islamic caliphate.

The European Parliament “is concerned about the deterioration in freedom of the press, about certain acts of censorship and about growing self-censorship within the Turkish media, including on the Internet [and] calls on the Turkish government to uphold the principles of press freedom,” said the non-binding report penned by the European Parliament’s Turkey rapporteur, Ria Oomen-Ruijten, a Dutch Christian Democrat politician. For a full version of the article in the Turkish daily Hurriyet, please follow the link.

Two days after the publication of the report, Islamofascist Prime Minister Tayyip Erdogan lashed out at the European Parliament, calling the report and its authors “imbalanced.” He added that “they [the EU] will continue writing reports and we will continue going our way,” blatantly dismissing Europe’s concern for the jailing of journalists and reporters for obviously political reasons.

DEMOCRACY DISINTEGRATING IN TURKEY AS DOZENS OF JOURNALISTS JAILED

The Islamofascist AKP government’s campaign to silence opposition in Turkey is in full swing: Soner Yalçın, a renowned investigative journalist, and three of his colleagues, who operate Odatv.com, a news website harshly critical of the AKP government, were detained by the police on February 14th.  Odatv.com’s offices, and the journalists’ residences were stormed by scores of police officers in an early morning raid and searched for 12 hours. Four days later, the journalists were officially placed under arrest for being members of the dubious “Ergenekon” terror organization and for spreading “hatred among the population,” a clause commonly invoked by the AKP-controlled state prosecutors to detain dissidents.

Ergenekon is the name given to an alleged illegal group, which, Zekeriya Öz—the prosecutor of the investigation—claims, aimed at overthrowing the Islamofascist AKP government. Since the launch of the investigation in 2007, over 100 people have been arrested; the detainees are mostly journalists, army officers, scholars, medical doctors, authors, union leaders, and university professors, who have been known for their opposition to AKP’s Islamization policies. No one has yet been sentenced, and most of the suspects are being held on “secret evidence,” which the AKP-controlled prosecution refuses to present to the defense.

The questions the police asked Soner Yalcin and his colleagues during interrogation clearly depict the political nature of the arrests:

 • Why did you make news about the possible spread of the uprising in Egypt to Turkey?
 • Why did you have a copy of the book about Fetullah Gulen by Ahmet Sik on your computer? [Explanation: Gulen is the leader of the notorious Islamic sect, which has entirely penetrated the police force and the judicial system in Turkey. The police found a draft of the book on Soner Yalcin’s computer. Ahmet Sik, who was working on the book, was later arrested on March 3rd.]
 • Why did you make news about the Ramadan dinner? [Referring to the Ramadan dinner, which was organized for prosecutors, judges, and the police chiefs who lead the Ergenekon case]
 • Why did you make news about the mix-up of uploading information by the police to a suspect’s cell phone, although you have been warned not to do so? [Referring to the news of planting of false evidence by the police in a cell phone of an army lieutenant, who was arrested as part of the Ergenekon investigation. The police denied planting the evidence and said the report about it was due to an administrative mix-up. Someone called Odatv.com and asked the journalists not to make news of the incident.]

As if this was not enough, 11 more journalists were arrested in another wave of raids on March 3rd. Among those who were taken into custody were Nedim Sener and Ahmet Isik, both of whom are known for their work in bringing to light human rights abuses by Turkish law enforcement agencies. Nedim Sener won a number of journalism awards, including for his investigation of the assassination of the famous Turkish-Armenian journalist Hrant Dink. His reporting revealed that the Turkish police knew of the assassination in advance but did not prevent it. He also proved that the police team which has lately led the arrests of dozens of dissidents is also responsible for covering up the police complicity in Dink’s murder.

As mentioned previously, Ahmet Sik, who is the other star journalist thrown in jail, was in the process of completing a book on Fetullah Gulen and his infamous Islamic sect’s taking over of the Turkish police force. Sik said flat out that his arrest is related to his new book, which must have been obtained illegally from his computer and brought to the attention of the leaders of the Gulenist establishment within the police organization. Another high profile dissident rounded up in the latest round is Professor Yalcin Kucuk, a renowned Socialist scholar, author, and pundit, who frequently runs afoul of the Islamofascist AKP government. The press reported that the police recovered from Prof. Kucuk’s office 22 thousand documents, written in various languages.

The latest rounds of arrests of journalists in Turkey are a testimony to the fact that Ergenekon trial is nothing but a campaign to silence the opposition and suppress freedom of press in Turkey. Today, one cannot talk of the rule of law in Turkey, as the police and public prosecution act as party organs of the AKP and collaborate in going after dissidents who dare to object to the Islamofascist rule.

Independence of the judiciary is also gone after the judicial amendments that have been enacted through a referendum on September 12, 2010.  The so-called “reforms,” supported by the European Union despite the warnings of the Turkish opposition parties, have brought the judiciary function under the full control of the executive branch, i.e. AKP. Thus, the Islamofascist party has obtained free rein to appoint whomever it likes on the benches of the Turkish courts, including the Contitutional Court, which is the highest judicial body in the country. The European Union has eagerly given a hand to the AKP for eliminating the freedom of press, freedom of expression, and freedom of dissent. The EU is therefore, an accomplice of the AKP in the destruction of the Turkish democracy.

Corruption Record of Tayyip Erdogan and His Cronies in the Islamofascist Regime – Continued

[Information obtained from a reader of this blog. Unedited]

Sheik Erdogan

A word in his majesty Erdogan’s mouth these days is an analogy to ‘Clean Hands Operation in Italy’. He lately forces pro-Ataturk, Pro-Republic intellectuals and dissident writers, illustrators and opposing newspapers to go under a financial investigation, fire employees in TV institutions when he doesnt like what they write, he has them get arrested, imprisoned, while helping rising new supporting TV channels. One wonders why doesnt he ever let Kanal 7(Channel 7), Kanal 24(Channel 24) and Yeni Safak (New Dawn) newspaper go under financial investigation?
Lets go back to the days before these companies were founded and check out prosecutors’ indictments and inspectors’ reports. Before November 3rd, 2002 (election day).. 8 experts from ‘the Board of Account Experts’ at the Ministry of Finance written a 600 page report completed in two years. The reports were based on official documents and witnesses. According to the report, there is a $40 million fraud scheme. Some of the people involved were detained. Who were they?
About 70 people including Former Director General of IGDAS Fuat Sengul, Former Mayor of Istanbul and AKP Chairman Erdogan, Ironi Agency partner and Kanal 7 anchorman Ahmet Hakan Coskun, IGDAS Marketing and Sales Manager Ibrahim Mujdat Oguz, Ironi Agency partners Taci Erdemir and Mehmet Ozhusrev, Lonca Inc. employee Rasim Ozdemir and IGDAS officer Mahmut Yilmaz, IGDAS debt collector Metin Sahin, IGDAS Istanbul Anatolian Region Branch Assistant Manager Yusuf Aydinoglu.
Former Director General of IGDAS Fuat Sengul said ‘Why are you arresting just us while you do nothing to our superiors’ (referring Former Mayors Erdogan and Gurtuna) in his interrogation. Mehmet Sisman, who was taken into custody in relation to the front companies Erek Advertising and Er Offset used in payment of 1.5 trillion TL from IGDAS to Ironi Agency, said in his testimony: “Erdogan’s advisor Tufan Mengi called me and he said he needs fake invoices for IGDAS. So i introduced my friend Ayhan Erim, who does this type of work, to Tufan Mengi… I got 5 billion Turkish liras for introducing him”. Now, lets take a look at the report prepared by Civil Service Chief Inspector Candan Eren (He was first displaced, and is now related to Ergenekon and Balyon cases in which it is widely claimed that Erdogan sends whoever is opposing him to jail by using these two major cases) and then presented to SSC.
The report included allegations that Erdogan was involved in organized criminal activity, bid-rigging in auctions and making preparations for jihad.

Some of the allegations were committing organized crime, bid-rigging, favoritism, nepotism, overpayment, fraud, working for a secret cause, jihad preparation, embezzlement, oppression, neglecting the laws, failure to comply with money-saving measures in auctions, putting municipality at a huge loss by hiring third part people or companies for jobs that can be done by using municipal facilities..

Despite the reports and indictments, Erdogan stated in front of the cameras: ‘I am speaking very openly and directly, people who made these allegations should prove us to be guilty, otherwise they are low, dishonest, dishonorable people’. But they were proved guilty and after November 3rd, 2002, they got the diplomatic amnesty.

Erdogan claimed he cant live on a monthly salary of 9 billion TL.

Appearing as a dollar billionaire in 7 years, Erdogan says he cannt live on Prime Minister’s salary.

His wealth was announced as follows on the day he was a Istanbul Mayor candidate: ‘An apartment in Kasimpasa, a co-opt share at Maltepe, 376 square-meters of land at Bolluca-Gaziosmanpasa, 10% of the shares of Burak Food and Trading Limited Company’ (article published on Sabah on Feb 20, 1994)

7 years later, Rahmi Koc (one of Turkey’s wealthiest man) stated: “Mr Erdogan saved one billion dollars” (August 3, 2001, CNN Turk)

He bought a dry cargo ship to his son Ahmet Burak Erdogan for $2,323,000. There is still a joke going on about his statement after allegations about how he got all this money, he called the ship a ‘mini-ship’. (If you google ‘gemicik’, you can find out some good caricatures or comments.)
His other son Bilal Erdoan bought an apartment in the US for $216,000.
In addition, these two brothers own a villa worth of 1 trillion TL based on ‘deed records’. Erdogan bought a 450 square-foot similar villa in the same area for himself. He says, if he doesnt do trade, if he doesnt get money from trade, he cannt live on.

His wealth was announced on March 1, 2010:
376 square-meters of land at Bolluca-Gaziosmanpasa now worth 40 thousand TL and a 2000 square-meter land at Guneysu-Dumankaya village worth 10 thousand TL. In his bank accounts, after company stock sales, retirement bonuses, retirement and deputy salaries added, he has 2 million 366 thousand 109,95 TL (around 1 and a half million dollars 150534 183.42) in his bank account. Compared to September 2007 figures, his wealth increased 562 thousand 255 TL in cash and 187 thousand 500 in loans. Not to mention the wikileaks document about his 8 accounts in Swedish banks.
Minister of Finance, a defendant on trial for fake invoices.
Defendant Minister of Finance Kemal Unakitan’s son Abdullah Unakitan earns 366 billion TL sitting and doing nothing. But How?
On April 17, 2003, the customs duty on corn imports decreased by 20%. In august, his son imports 4000 tons of corn. After he is done, on August 8, the customs duty increased back to 45% again.
He also got involved in importing pasteurized eggs. First, his company, AB Food Ind. and Trade Co. is rewarded by 2.5 million TL worth of incentive offers and before he starts business, tax rates on pasteurized eggs is down to 8% from 18%.
In other words, Minister of Finance works for his own family.

Again Kemal Unakitan sold his own property to himself and he made 1 trillion 244 billion in 19 months. His company BEM Foreign Trade Inc. bought a real estate at Foca-Izmir for 15 billion TL. Same estate was sold to a private financial company on May 10. 2002 for 1 trillion 260 billion TL. Selling company’s partner is Kemal Unakitan same as buying company’s general manager.. He also got away without paying corporation tax and the company was liquidated.

219 auctions for road making in 13 days.
AKP government was formed on November 18, 2002. Yet in the first 13 days, till December 31, 2002, there were 219 road making auctions. Total procurement costs were 52 trillion and each auction was set up in a way that it wont exceed 750 billion TL, so they wont have to deal with Court of Accounts on any fraud investigation.
Why would a government who says they were never involved in corruption tries to escape from Court of Accounts inspection?

AKP supporter got $2 million worth project without an auction
Operating loading and unloading at TCDD (Turkish State Railroad Co.) Izmir Port which has a $70 million profit annually, was given to Reha Denizcilik (Reha Maritimes Co.) for 15 years without an auction. They have the option to extend the contract for 15 more years if they desire (total 30 years). The company was formed a week before the agreement. One of the biggest shareholder of this company is the Director Manager of AKP Bakirkoy County Rahmi Genc. He leaves the company after selling his shares.

The Savings Deposit Insurance Fund, administrated and represented by the Banking Regulation and Supervision Agency., purchased Ceylan Group-owned Delux Resort Hotel in Antalya for $52 million in exchange for the Ceylan Group’s debt owed to a bank. Then the hotel was sold to a pro-AKP company for $25 million. State had $27 million loss from this transaction.

Minister of Interior’s genius son
Minister of Interior, Abdulkadir Aksu – (who is alleged in at least one WikiLeaks document to have been seriously involved in illegal activity, ties to the heroin trade, well-known predilection for teenage girls, and his son’s open Mafia links. Ironically after wikileaks documents, he has been assigned to chair of the Wikileaks commission in the parliament to investigate if the allegations are true or not…) – runs an investigation/inspection for Turkey Jocket Club after he is assigned as the minister. Jockey Club hires his son Murat Aksu as company lawyer for a monthly salary of 7.5 billion TL.

Another privatization looting
Gemlik Fertilizer Industry Co was privatized for $83,1 million. Only the land the factory was built including 154 housing estates worth $120 million.

Only a small part of the land of Superbank privatized for $3 million 751 thousand was sold for $13 million 750 thousand.
Sumerbank founded 50 years ago by Cotton Fabrics Inc. was sold to a 47 partner Joint Venture Group (OGG) for $3 million 741 thousand by the Privatization High Council. The head of the OGG is Manisa AKP Mayor Bulent Kar. The group’s first act is to sell 55 acre portion of a total of 90 acres to KIPATESCO company for $13 million 750 thousand to build a shopping center. Thus company made quadrupled the profit in 4 and a half months. Moreover they have 35 more acres to sell. This also doesnt include the profit made from selling trillions worth of scrap. Bulent Kar clearly stated that the informal agreement between OGG and the Council didnt aim to ease the economy.

Minister of Transport Binali Yildirim’s son Erkan Yildirim bought a ship for 200 thousand euros in Italy by borrowing money from Santour GmbH in Germany. Binali Yildirim was the General Manager of Santour GmbH before becoming a deputy. In return, A ship owned by Turkey Maritime Enterprise was rented to Santour GmbH without an auction.

The AKP government sold 14.76% shares of TUPRAS (Turkey Oil Refinary Inc.) illegally to an Israeli businessman Ofer for $446 million after negotiations behind close doors. The shares worth proved to be much higher than this figure in 6 months when an auction was held to sell 51% stake. Council of State decreed the auction as illegal but the ruling never took effect.
Erdogan claimed he never met Ofer, then he admitted he saw him once. It appears he met him several times.

Kemal Unakitan met Ofer family multiple times to talk about auction negotiations for Kusadasi, Galataport (claimed to be one of the biggest looting and reconstruction rant but the auction was canceled and trying to re-auction) and Tupras.

Fellows
Following list has been prepared as of September 5, 2002, but updated as of January 20,2011. Today a lot of names mentioned in this list are members of the parliament and serve as ministers in Parliament, which provides them a diplomatic amnesty. Here is the list of the bureaucrats accused of corruption including Municipal Company General Managers, County Mayors, Municipal Contractors and close friends of Recep Erdogan, who served in the Municipality of Istanbul.

Kemal Unakitan: Minister of Finance between 2002-2009, still a member of the parliament. He has 9 different cases and charged for organizing criminal activity and embezzlement. Ironic that he got the “Finance Minister of the Year award by a magazine called The Banker.

Idris Naim Sahin: AKP member of the Board of Founders. Former General Secretary of the Istanbul Municipality. He is a deputy in the Parliament. Defendant of Akbil and ALBAYRAKLAR cases.

Mehmet Mustafa Acikalin: Former General Secretary of the Istanbul Municipality. He is a deputy in the Parliament. Defendant of Akbil, ALBAYRAKLAR and IGDAS cases.

Akif Gulle: Vice-Chairman of the AKP. Former Head of Department of Personnel at Istanbul Municipality. He is a deputy in the Parliament. Defendant of Billboard case.

M. Hilmi Guler: Vice-Chairman of the AKP. He is the Minister of Energy and Natural Sources in the Parliament. Defendant of IGDAS case.

Adem Basturk: He is again the general secretary of the Istanbul Municipality. He got this job during Gurtuna’s term and dismissed by Minister of Interior inspectors. He was a candidate for the Parliament in the last elections. Defendant of Albayraklar and IGDAS cases.

Huseyin Besli: Former Press Adviser to the Municipality of Istanbul. Member of the Parliament in 2nd term. Defendant of IGDAS case.

Hamza Albayrak: Istanbul Municipality, the former Chairman of the Audit Committee. He is a deputy in the Parliament, had lawsuits for misconduct as well.

Nevzat Pakdil: IETT former Director General. He is a deputy in the Parliament.

Mehmet Ali Bulut: The AKP member of the Board of Founders. ISTON (Istanbul Concrete Elements and Ready-Mix Concrete Factories Ind. and Trade Co. – a municipal company) former member of the board. He is a deputy in the Parliament.

Mikail Arslan: Istanbul Municipality, the former Director of Slum Housing Department. He is a deputy in the Parliament. Defendant of Akbil case.

Mehmet Mehdi Eker, Istanbul Municipality, the former Director of Veterinary Medicine. He is the Minister of Agriculture.

Zulfu Demirbag: istanbul Municipality, the former Director of Road Maintenance. He was a deputy in the Parliament. Defendant of Albayraklar case.

Mustafa Ilıcalı: Istanbul Municipality, the former head of Research Planning and Coordination Department. He is a deputy in the Parliament. Defendant of Albayraklar case.

Ali Mazak: Istanbul Municipality, the former Director of Cemeteries. He was a parliament candidate during 22. term now he is the head of directorate of libraries and museums, istanbul Municipality.

Selami Uzun: Istanbul Municipality former Head of Control Department which manages municipal police as well. ALBAYRAK defendant case. He is a deputy in the Parliement. Defendant of Albayraklar case and he was facing 36 years of prison.

Lokman Ayva: Former Disability Coordination Director of the Municipality of Istanbul. Istanbul 3 regional parliamentary candidate. He is a deputy in the Parliement.

Binali Yildirim: Former Director General of Istanbul Sea Buses. Following the rumors he was sacked by Gurtuna for renting food-stands to his relatives illegally. Now he is the Minister of Transportation and a Member of Parliament from Istanbul.

Ayhan Bolukbasi: the former Director General of a municipal company Spor Inc. He currently serves as the General Director of Istanbul Sports Activities Administration Trade Corporation.

Gulsey Erol: Former General Manager of Istanbul Municipality Hamidiye Water Inc. He was a parliament candidate of Istanbul, right now no records of him on internet.

Mehmet Sekmen: Former Mayor of Kartal. He was dismissed because of charges for fraud and misconduct. He returned to his job after a court’s decision. He became a member of the Parliement during the interrogations.

Recep Koral: Former Mayor of Gaziosmanpasa. He is a member of the Parliement, he had lawsuits about fraud and misconduct as well.

Yusuf Tulun: Mayor of Sariyer in his second term.

Yahya Bas: Former Mayor of Gungoren. Former member of the Parliement. He is expected to be a parliament candidate in the next elections in June, 2011 and he is the head of Gungoren Football Club.

Nusret Bayraktar: Former Mayor of Beyoglu. He is a deputy in the Parliement.

Ali Ibis: Former City Council member of the FP. FP Member of the Board of Directors during Erdogan’s term in Istanbul Municipality. City contractor. He is a deputy in the Parliement.

Nurettin Canikli: He was an Istanbul Defterdar deputy during Refahyol period. It is claimed that he is the one who pushed the button for Akbil fraud. He is the financial coordinator of Albayraklar group and also the AKP member of the Board of Founders. He is a deputy in the Parliement. Thanks to him, Kanal 7 and Albaywaklar was financed by him and Yeni Safak and Kanal 24 are results of these fraud schemes.

Mehmet Vecdi Gonul: He is a deputy in the parliament for the 3rd term. He was the head of Turkish Court of Accounts (which supposed to inspect government expenses) during Erdogan’s term as mayor of Istanbul. He is Erdogan’s most tristed and respected fellow.

Zeki Ergezen: He is a deputy in the parliament for the 3rd term. Close friend of Erdogan. His relatives took bids in IGDAS as well as sites for KIPTAS.

Resul Tosun: He is a deputy in the parliament for the 2nd term. He is a columnist at Yeni Safak newspaper which belongs to – unsurprisingly- Albayraklar group.

Hayati Yazici: Erdogan’s attorney. now deputy in the parliament. He was also the lawyer of defendants responsible for burning 37 people live trapped in a hotel.

Fatih Recep Saracoglu: Owner of ERTE Construction company one of the favorite contractors of Istanbul Municipality. He was a candidate for the parliament. He is also one of the member of AKP Board of Founders.

Saim Bagbars: Owner of AY-SA and EN-SA contractor companies also one of the favorite contractors of Istanbul Municipality. He was a candidate of the parliament, now called a benevolent holding owner.

Nevzat Pakdil: Former General Director of IETT (Istanbul Safe Public Transportation Inc). He also got the position General Manager of Personnel and Principles during REFAH-YOL coalition. Now a member of the parliament. He is a defendant of Billboard case.

Ali Temur: He and Erbakan were sentenced to 1 year in prison for improper use of Treasury funds paid to RP. He showed his residence as Netherlands. While police was looking for him to arrest, he continued his campaign and got elected as a member of the parliament from Giresun. He is still a member of the parliament.

Halil Urun: He was an advisor to the directing manager of ISKI. He was convicted of insulting Ataturk, which was postponed due to conditional discharge law. He became a member of the parliament, while the lawsuits were issued. Now he is still advising at Istanbul Municipality.

Cemal Kaya: Under 2. Clean Energy operation the phone records in the reports showed how the AKP descended into the swamp of corruption. According to the phone records, Cemal Kaya, a member of the parliament, calls Ibrahim Selcuk, a businessman and requests to get auctions for Aram Co., the company registered under his wife’s name and he talks about how much discounts they should have, he finds the auctions small and wants to have bigger contracts. The Indictment includes Ibrahim Selcuk’s talk to Idris Naim Sahin (check above) about pressuring Chairman of the Audit Committee Cevdat Malkoc.
Cevdat Malkoc switched from CHP to AKP, after corruption casesm he resigned from the parliament and he was convicted. He is a member of the parliament again this term.

Huseyin Celik: Throughout the history of Turkish Republic, a public institution asked for an investigation for corruption allegations against a Minister. Minister of Education opened 62 bids for construction of 135 elementary schools on June 7, 2004. The results are ministry accepted different bid prices for different cities while the schools are supposed to be standard and none of the companies bid the lowest three got any of the bids. Due to bid-rigging allegations, Public Procurement Authority requested an investigation, it was denied in the parliament by AKP votes. He is still member of the parliament, vice-president of AKP and party speaker.

Fundamentalist Acts of Erdogan During his Term as Mayor of Istanbul

[Information provided by a reader of this blog. Unedited]

1- Relations with the Muslim Brotherhood Organization
Hosting of Muslim Brotherhood Organization representatives in Istanbul was provided by the municipality and residents of Istanbul. This organization located in Egypt is widely known as supporting international Islamist terrorist organizations. Jordan Branch representative of this organization Mohammed Ashmawey and Egypt branch representative Hasan Huwaydi stayed at Holiday Inn in Bakirkoy, Istanbul. The costs were paid by Ulasim AS (Transportation Inc. ), a municipal company of Istanbul. These were documented by Department of Internal Affairs.

2- Muslim Community Association:
Erdogan organized the “Union of Muslim Communities Conference” between May 28-29, 1996 in Istanbul. Necmeddin Erbakan made an opening speech. The expenses of delegates who attended the meeting amounting to U.S. $ 180,000 at Istanbul Eresin Hotel was paid by IGDAS. So technically residents of Istanbul financed the meeting with higher natural gas bills.

3-International Islamic Union Conference
Erdogan organized the “international Islamic Association Conference in April, 1997. Costs were met again by the Istanbul Municipality.

4- Mosque in Taksim Square
During his term as mayor, Erdogan gave positive messages to fundamentalists and acted in favor of them despite the fact that it made the political atmosphere more tense. Building a mosque in Taksim was one of them. He even issued evacuation notices for the shops nearby. But after his term was over, the project was left uncompleted.

5- Embracing people dismissed from Armed Forces
Erdogan embraced non-commissioned and other officers who were dismissed from the Armed Forces by NSC because of their reactionary activities. He tried to give the message ‘I am not afraid of the army’ to fundamentalist segments to gain their favor. He gave office to these people in his municipality.

6- Hired the people insulted Ataturk
Erdogan embraced the people who were convicted by a court decision for insulting Ataturk as well. They were given a position including imams preaching against Ataturk and so-called scientists at Istanbul Municipality. They were paid by people of Istanbul. One of Erdogan’s advisors Prof. Dr. Ihsan Sureyya Sirma was also convicted for 1.5 years on charges of insulting Ataturk.

7- Ugur Mumcu District (District is named after the journalist Ugur Mumcu who was assassinated on January 24, 1999, the case is still unresolved as many other political assassinations..)
ISKI (Istanbul Water Corp) did not distribute water to this housing site because of the name. They did not provide bus services. They didn’t make roads. General Manager of ISKI told the residents of the district: ‘You wont get any water unless you change the name of the district’. Thanks to the press, the event was publicly heard and the governor got involved and the problem was resolved after a long struggle.