ULUSAL BİLDİRİ

 1. İslamcı ideolojiyi temsil eden AKP ve elebaşı Tayyip Erdoğan’ın hedefi, Türk benliğini ve kimliğini yok edip, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırıp, ulusumuzu kimliksiz bir ümmet güruhuna çevirmek, topraklarımızı Arap, Kürt ve diğer yabancılara peşkeş çekmek, kısaca ülkemizi ve ulusumuzu yok etmektir.
 2. AKP, çete reisi Recep Tayyip Erdoğan, parti liderlik kadrosu, üyeleri, destekçileri ve sempatizanları ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Ulusu’nun bir numaralı düşmanıdır.
 3. AKP ve Erdoğan iktidardan uzaklaştırılmalı, tüm AKP lider kadrosu, parti yönetimi ve üyeleri vatana hıyanet ile yargılanmalıdır. AKP terör ve casusluk örgütü ilan edilmelidir. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bu terör örgütünün üyeleri, sempatizan ve destekçilerinin gözetim altına alınacağı toplama kampları kurulmalıdır.
 4. Tüm tarikatlar, dini yapılanmalar, dinci sivil toplum örgütleri, vakıflar ve dernekler kapatılmalıdır. Yöneticileri vatana ihanet, casusluk ve terörizm suçlaması ile yargılanmalıdır. Bu kurumların üyeleri, toplama kamplarına kapatılmalıdır.
 5. İdam cezası geri getirilmelidir. TÜBİTAK’a, elektrikli sandalye, gaz odası, giyotin, ve zehirli iğne ile idam seçeneklerini geliştirmesi için görev verilmelidir.
 6. AKP, Fetullah Terör Örgütü ile birlikte tüm dinci kurum, kuruluş, tarikat ve örgüt üyelerinin çabuk ve adil bir şekilde yargılanıp hakettikleri cezaya çarptırılabilmeleri için özel yektili İstiklal Mahkemeleri kurulmalıdır. Tüm AKP lider kadrosu, il ve ilçe parti yöneticileri, yandaş işadamları, bürokratlar, savcı ve hakimler, akademisyenler idam ile yargılanmalıdır. Verilen idam kararlarının hızlı ve etkili bir şekilde infazı sağlanmalıdır.
 7. İdam edilmeyen diğer AKP parti üyeleri, sempatizan ve destekçileri, aileleri ile birlikte zorunlu göçe tabi tutulmalıdır. Türk Ulusuna hıyanet ve düşmanlık yapan bu güruhun Suudi Arabistan, Katar, Malezya, Endonezya veya başka İslam ülkelerine gönderilmeleri için bu hükümetlerle anlaşma sağlanmalı ve teşvikler verilmelidir.
 8. PKK ile ilişkili partiler, dernekler, örgütler ve kurumlar kapatılmalı, yöneticileri vatana hıyanet ve düşmanla işbirliği ile yargılanmalıdır. PKK’ya destek verdiği tesbit edilen şahıslar, aileleri ile birlikte toplama kamplarına gönderilmelidir. PKK’ya oy veya destek verdiği bilinen yerleşim birimlerinde oturanlar, zorunlu göçe tabi tutularak TC sınırları dışına çıkarılmalıdır.
 9. Bütün Suriyeli, Iraklı ve diğer milletlerden, ama özellikle terörizmin kaynağı olan İslam ülkelerinden gelen mülteciler geri gönderilmelidir.
 10. Yabancı sermayaye ve özellikle Araplara satılan işletmeler ulusallaştırılmalıdır.
 11. Araplara satılan taşınmazmallar gerialınmalı, Türkiyedeki Türk vatandaşı olmayan tüm Araplar sınırdışı edilmelidir.
 12. Hıyanetten suçlu bulunan ve sürgün edilenlerin TC vatandaşlıkları düşürülmeli, tüm taşınır ve taşınmaz mallarına el konulmalıdır.
 13. Öğretimin birliği (tevhid-i tedrisat) yeniden sağlanmalı, İmamhatip okullarından gereksinim üzerinde olanlar (yani büyük bir çoğunluğu) kapatılıp meslek lisesi veya düz liseye çevirilmelidir.
 14. Türban tüm kamuda yasaklanmalı, türban takmakta ısrar eden militanlar kamplara gönderilmeli veya sürgün edilerek vatandaşlıktan atılmalıdır.
 15. Silahlanarak Türk Ulusuna ve güvenlik güçlerine karşı tehdit oluşturan veya güç kullanan AKP yanlısı, dinci örgütler ve Osmanlı Ocakları gibi tüm gerici terör unsurları imha edilmelidir.
 16. AKP ve HDP gibi gerici ve bölücü partilere çoğunlukla oy veren yerleşim birimleri tesbit edilmeli, burada yaşayanların Cumhuriyet değerlerine kazandırılması için yöre halkı yeniden Cumhuriyet eğitimine tabi tutulmalı, gerici ve bölücü eğilimlerinden vazgeçmeyenler sürgün edilmelidir.
 17. Laik Cumhuriyet, Atatürk İlke ve Devrimleri temelinde yeniden inşa edilmelidir.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s